Hud og skinn

Bilde: Sune Eriksen

Et godt utgangspunkt for kvalitet

Norske storfe får godt stell på gårder som ikke er større enn at dyrene kan få individuell behandling. Og norske produsenter har en tradisjon for og mye kunnskap om hvordan dyr skal stelles. Dyrehelse er viktig og bruken av antibiotika er lavt. Videre har vi et godt system for å ta vare på og klargjøre huder og skinn for garving. Dette er et godt utgangspunkt for å skape lær av høy kvalitet for bruk i luksuriøse produkter.

En moderne og bærekraftig foredling

Vi har tenkt kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen. Hudene er dratt av med hudavtrekker og hurtig kjølt ned i isvann. Kjølingen holdes ubrutt gjennom hele kjeden slik at hudene når vårt moderne hudanlegg i så god stand som mulig. Her er hudene tatt vare på beste måte, trimmet og videre kjølt og eventuelt saltet slik de blir konservert og således gir et produkt som gir høy verdi for våre kunder. Våre skinn blir også tatt av med en skinnavtrekker og umiddelbart trommelsaltet på slakteriet. Sorteringen skjer siden på vårt anlegg.

Bilde: Sune Eriksen

Bilde: Sune Eriksen

Topp kvalitetsprodukter for luksussegmentet

Takket være våre gode huder og vår prosess med fokus på kvalitet, kan vi tilby både ferske og saltede huder av høy kvalitet til våre internasjonale kunder. En stor andel av de norske hudene blir brukt i luksusmarkedet spesielt for produksjon av vesker, belter, sko og møbel

Fra norsk ku til luksusveske

Norske storfehuder er av verdensklasse og brukes i luksusmarkedet til vesker, belter, sko og bilseter. Det kjølige nordiske klimaet og bøndenes gode dyrehold gir et ypperlig utgangspunkt for foredling på Norilias hudanlegg.

Fra norsk ku til luksusveske

Norske storfehuder er av verdensklasse og brukes i luksusmarkedet til vesker, belter, sko og bilseter. Det kjølige nordiske klimaet og bøndenes gode dyrehold gir et ypperlig utgangspunkt for foredling på Norilias hudanlegg.

Aktuelt

Se alle
Kontakter

Kontakter

Lars Christen Dørum

Rådgiver Hud og skinn