Scapo Hides AB

Scapo ble opprettet med formål å omsette huder, skinn og innmat fra nordiske land. Scapo Hides AB er et heleid datterselskap av Norilia AS.

Bilde: Scapo Hides AB

Huder og skinn fra Norden foredles på Norilias hudanlegg i Skjeberg, Norge. Scapo selger huder og skinn på verdensmarkedet, blant annet til Italia og Kina.

Scapo Hides AB omsetter også andre biprodukter(plussprodukter) fra nordiske slakterier.

Kontakter

Kontakter

Tufan Yurt

Leder Hud og Skinn