Norilia ‒ hud og skinn produktoversikt

Norilia tilbyr norske høgkvalitets huder, både ferske og saltede. Norske storfehuder anses som noen av verdens beste huder. Norilia selger også skinn fra lam, sau og geit. Skinn fra norsk småfe er av utmerket kvalitet og størrelse. Norske skinn har et godt renommé i det internasjonale markedet.

Våtsaltede, norske storfehuder


·
Okse 33/+ kg

· Okse 24/33kg

· Okse/kvige 17/24 kg

· Kalbinox 11/17 kg

· Kips 3.5/11 kg

· Spekalv -/ 3.5 kg

· Ku 17/ + kg

· Tertia

Andre saltede norske huder


·
Hodehuder fra storfe
·
Hestehuder

Ferske, norske storfehuder


·
Okse 42/ + kg
·
Okse 30/42 kg
·
Ku 21/ + kg

Trommelsaltede norske skinn

Fra sau:


·
Skinn, ull
·
Skinn, filt
·
Skinn, klipt
·
Skinn, tertia

Fra lam:


·
Skinn, ull
·
Skinn, filt
·
Skinn, klipt
·
Skinn, tertia

Fra geit:


·
Geit
·
Risbit

Kontakter

Kontakter