Norilia og Himmerlandskød etablerer Norilia Nordic

Norilia og Himmerlandskød etablerer nå Norilia Nordic som et felles salgsselskap for nordiske huder og skinn. Begge selskapene ønsker å bygge videre på den sterke markedsposisjon Norilia har opparbeidet for norske huder og skinn til kvalitets huder og skinn fra Norden.

Bilde: Norilia og Himmerlandskød

Norilia Nordic er etablert for å skape merverdier på fortrinnsvis huder og skinn fra samarbeidene nordiske slakterier. Felles bearbeiding og salg av huder og skinn, sammenholdt med det økte volum og bredere sortiment, vil gjøre Norilia Nordic til en større og mer konkurransedyktig og attraktiv leverandør av nordiske kvalitetshuder for den internasjonale garveri-industrien. I tillegg oppnås kostnadsbesparelser gjennom koordinering og felles kapasitet på bearbeiding og salg.

For Norilia sin virksomhet vil dette styrke vår posisjon i markedet og skape merverdier både i prosess og marked for oss og våre leverandører sier administrerende direktør Morten Sollerud, Norilia.

Norilia Nordic forestår alt salg av nordiske huder og skinn fra Norilia og Himmerlandskød sine virksomheter. Selskapet vil selge alle huder og skinn og kjøpe bearbeidingstjenester fra Norilia og Himmerlandskød.

Nordiske huder er kjendt som et produkt af høy kvalitet i garveriindustrien, og vi ser et stort potentiale i at samle de nordiske huder i Norilia Nordic, siger administrerende direktør Lars Andersen, Himmerlandskød.

Kontakter

Kontakter