Fra norsk ku til luksusveske

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Hud og skinn

Norske storfehuder er av verdensklasse og brukes i luksusmarkedet til vesker, belter, sko og bilseter. Det kjølige nordiske klimaet og bøndenes gode dyrehold gir et ypperlig utgangspunkt for foredling på Norilias hudanlegg.

Godt dyrehold gir unike kvalitetshuder

Norske bønder bruker mye tid på å stelle godt med sine dyr. Besetningene er små, bøndene har god kunnskap om dyrehold, og de er opptatt av dyrehelse. Piggtrådgjerder brukes ikke fordi det kan skrape opp huden til dyrene. Dette, sammen med at norsk storfe sjelden har horn, gir huder med få skader.

Visste du at en hud kan spores fra bonden til varemottak på garveri?

Fokus på kvalitet

Norilia arbeider aktivt med norske slakterier for optimal håndtering av huder. Alle norske huder trekkes av med hudavtrekker. Unikt for Norge er at hudene kjøles ned med en gang de er trukket av. Ansatte på norske slakterier har et høyt kunnskapsnivå, og de bidrar til den eksepsjonelle kvaliteten på norske huder. På hvert slakteri som leverer til Norilia, finnes en dedikert person som følger opp kvalitetsspørsmål.

Kompetanse og teknologi i foredling

Norilias toppmoderne hudanlegg på Skjeberg sto klart i 2012. Mange tekniske løsninger er lokalt tilpasset og unike for anlegget. Tunge løft og tungt manuelt arbeid er erstattet med teknologi, og det legges stor vekt på produktkvalitet og de ansattes velferd. 99 % av saltet som brukes til innsalting, blir resirkulert, og det bidrar til å gjøre prosessen mer bærekraftig. Trimming av fett er en av foredlingsprosessene. Ansatte på anlegget tar aktivt del i kompetanseheving i alle ledd av verdikjeden. Takket være gode prosesser kan vi tilby både ferske og saltede kvalitetshuder på verdensmarkedet. Hudanlegget er et fagsenter for kvalitetsarbeid når det gjelder håndtering av hud og skinn.

Visste du at Hermès bruker norsk storfehud til sin lærtype Fjord?

Delivering the quality desired by the luxury goods market

Lars Dørum, who is responsible for the hides and skins at Norilia, says that a single lice bite, smaller than a pin prick, is enough to lower the value of a hide. However, the high percentage of Norwegian hides that get used in the luxury market confirms the high-quality processing of hides in Norway.

Kontakter

Kontakter