Norske lammeskinn

Sauen er et av Norges eldste husdyr. Skinn og ull har gjennom historien blitt brukt til å holde oss mennesker varme. Hvert år er det en lekfull dragkamp mellom ull- og hud- og skinn avdelingene i Norilia om hvordan best utnytte den fantastiske råvaren.

Bilde: Sune Eriksen

Naturlig gode skinn

Norsk sau- og lam har det godt når de beiter i utmarker og på fjell. Rikelig tilgang på fôr gir store dyr med god størrelse på skinnene. De fleste gårder er små, mange med færre enn 100 voksne dyr, og bøndene tar godt vare på sine dyr. Alt dette bidrar til den gode kvaliteten på norske saue- og lammeskinn.

Fokus på kvalitet

I norske skinn har finner man lite parasitter og vegetabilier hvilket gjør at bearbeidingen blir enklere. Norske skinn trommelsaltes på slakterier og sendes med kjøletransport til Norilia hudanlegg. På Skjeberg inspiseres hvert skinn for så å klassifiseres. Norilia sorterer sau- og lammeskinn i 28 ulike klasser. Mesteparten av klassifiseringen foregår under noen hektiske høstmåneder.

Lammeskinn til bruk og glede

Norske skinn brukes først og fremst til produksjon av nappaskinn til skinnjakker men også i økende grad til produksjon av vesker. Skinn fra norsk spælsau, av mange sett på som den opprinnelige norske sauerasen, er usedvanlig vakre pynteskinn.

Visste du at Norilia håndterer 80% av alle norske skinn?

Kontakter

Kontakter

Marion Tviland

Leder Ullavdelingen