Naturtarm

Bilde: Sune Eriksen

Sunne dyr - trygge produkter

Norsk husdyrhold har et sterkt fokus på dyrehelse og -velferd, og lav bruk av antibiotika. Sunne dyr, kontrollerte prosesser og fokus på mattrygghet er grunnlaget for naturtarmer av høy kvalitet.

En lang tradisjon for håndtering av naturtarm

Norilia er hovedaktør på naturtarm i det norske markedet, og har mange års erfaring med både import og eksport. Ekspertise og presisjon er grunnlaget for høy kvalitet på våre produkter. Norske lam- og svinetarmer er egnet for bruk i rå pølser og for produksjon av "charcuterie" produkter.

Bilde: Sune Eriksen

Bilde: Nortura

Import av naturtarm

Norilia har i over 50 år importert naturtarm som er tilpasset god norsk pølseproduksjon. Naturtarm importeres kun fra lender med helsemessig trygg status og i henhold til våre strenge kvalitetskrav. Det tette samarbeidet gir oss en unik spisskompetanse på tarmkvaliteter i og spesifikasjoner i produksjon.

Kontakter

Kontakter

Wenche Nordli

Leder Naturtarm