Vi foredler naturens fineste produkter

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Om oss

Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår plikt å utnytte alle tilgjengelige ressurser, hele dyret, til bærekraftige produkter verden har nytte og glede av. Vi ser alltid etter nye måter å skape merverdi på ‒ gjennom innovasjon og samarbeid, og ved å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser.

En forretningsmodell med bærekraft som utgangspunkt

Bi-produkter, eller plussprodukter som vi kaller dem, utgjør rundt 35 % av all biomassen som kommer inn til kjøtt- og eggindustrien. Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår oppgave å sørge for at alle disse ressursene, hele dyret, blir brukt til produkter verden har nytte og glede av. Ved å sørge for at alle plussprodukter tas i bruk i nye produkter og nye kretsløp, bidrar vi også til utviklingen av bioøkonomien og en sirkulær økonomi.

Vi skaper merverdi gjennom innovasjon og samarbeid

Ideer og inspirasjon til våre innovasjoner kommer fra våre råvarer, fra våre kunder og fra behov i samfunnet. Å gjøre disse ideene om til produkter med merverdi for våre kunder, krever ofte at vi må ta i bruk smarte løsninger og prosesser. For å få til dette søker vi ofte ekspertise fra utdannings- og forskningsinstitusjoner og fra industrien.

Flere av våre pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter har som mål å utvikle produkter som gir helsefordeler. Vi er spesielt opptatt av tre målgrupper; de som er interessert i fysisk aktivitet og ernæring, de som er opptatt av å prestere bedre, og eldre mennesker. Våre råvarer gir et svært godt utgangspunkt for å utvikle produkter som gir det lille ekstra som disse forbrukerne trenger. Mange av våre prosjekter og innovasjoner har som mål å bidra til økt bærekraft. Derfor forsøker vi å finne nye og bedre måter å bruke råvarene på og å utvikle mer bærekraftige produkter.

Samarbeid og ny teknologi har vært avgjørende for å utvikle nye ingredienser
Samarbeid og ny teknologi har vært avgjørende for å utvikle nye ingredienser
Bilde: Sune Eriksen

Vi finner de beste løsningene for din virksomhet

For å bidra til økt verdiskapning for våre kunder er vi åpne for å samarbeide med partnere med innovative ideer. Vi ser at i en sirkulær økonomi er samarbeid ofte det som skal til for at våre produkter skal kunne tas i bruk innenfor nye bruksområder og i nye verdikjeder. Norilia tilbyr kvalitetsprodukter, og vi er fleksible når det gjelder å hente ut nye råvarer, materialer og ingredienser som i dag ikke ligger inne i vårt sortiment.

Fokus på kvalitet i alt vi gjør

Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser, fra råvarene vi bruker fram til det endelige produktet. Et godt eksempel er våre norske huder som vi tør påstå er verdens beste. 50‒60 % av norske storfehuder brukes i luksusmarkedet til produksjon av vesker, klær, sko og bilseter. Unikt for prosessen er at de ferske hudene kjøles ned rett etter avskjæring. Den raske nedkjølingen, i tillegg til kvalitetsarbeid hos bonden, er de viktigste årsakene til den høye kvalitet norske huder er kjent for.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Bærekraftige kvalitetsprodukter fra rene og trygge råvarer

Ren luft, rent vann og ren natur. Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene og basert på lokale ressurser. Høy kompetanse og kontinuerlig fokus på kvalitet. Friske dyr som blir tatt godt vare på. Råvarene som danner grunnlaget for vår foredling, er kanskje verdens beste

Eggehinnen får kroniske sår til å gro

Norske høns er i verdensklasse når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd. Det gir norske egg en unik kvalitet og oss et fantastisk utgangspunkt for å utvikle nye produkter. Norilia har samarbeidet med Biovotec og forskningsinstituttet Nofima for å utvikle et plaster laget av eggeskallhinnen som kan lege kroniske sår. Kroniske sår er et alvorlig helseproblem, med store kostnader både for personene som rammes og for samfunnet.

Skånsom metode for å utvinne protein av høy kvalitet

Proteiner – alle trenger dem, og noen ser ut til aldri å få nok av dem. Norilia har tatt i bruk en skånsom konfidensiell prosess for å ta ut mest mulig av potensialet i proteiner fra kylling og kalkun. Prosessen er basert på forskning og erfaringer gjort innenfor andre industrier, og gjør proteinene mer tilgjengelig og lettere å fordøye. Proteinene kan anvendes på en rekke områder.

Fra norsk ku til luksusveske

Norske storfehuder er av verdensklasse og brukes i luksusmarkedet til vesker, belter, sko og bilseter. Det kjølige nordiske klimaet og bøndenes gode dyrehold gir et ypperlig utgangspunkt for foredling på Norilias hudanlegg.

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Eggehinnen får kroniske sår til å gro

Norske høns er i verdensklasse når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd. Det gir norske egg en unik kvalitet og oss et fantastisk utgangspunkt for å utvikle nye produkter. Norilia har samarbeidet med Biovotec og forskningsinstituttet Nofima for å utvikle et plaster laget av eggeskallhinnen som kan lege kroniske sår. Kroniske sår er et alvorlig helseproblem, med store kostnader både for personene som rammes og for samfunnet.

Fra norsk ku til luksusveske

Norske storfehuder er av verdensklasse og brukes i luksusmarkedet til vesker, belter, sko og bilseter. Det kjølige nordiske klimaet og bøndenes gode dyrehold gir et ypperlig utgangspunkt for foredling på Norilias hudanlegg.

Bærekraftige kvalitetsprodukter fra rene og trygge råvarer

Ren luft, rent vann og ren natur. Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene og basert på lokale ressurser. Høy kompetanse og kontinuerlig fokus på kvalitet. Friske dyr som blir tatt godt vare på. Råvarene som danner grunnlaget for vår foredling, er kanskje verdens beste

Skånsom metode for å utvinne protein av høy kvalitet

Proteiner – alle trenger dem, og noen ser ut til aldri å få nok av dem. Norilia har tatt i bruk en skånsom konfidensiell prosess for å ta ut mest mulig av potensialet i proteiner fra kylling og kalkun. Prosessen er basert på forskning og erfaringer gjort innenfor andre industrier, og gjør proteinene mer tilgjengelig og lettere å fordøye. Proteinene kan anvendes på en rekke områder.

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Kontakter

Kontakter

Morten Sollerud

Daglig leder