Om Norilia

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Om oss

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Vårt oppdrag

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. Vårt formål er å ta vare på og utnytte bi-produktene, eller plussprodukter som vi kaller dem, fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser, hele dyret, utnyttes på best mulig måte til produkter verden har nytte og glede av.

Vårt oppdrag er å utnytte hele dyret til produkter verden har nytte og glede av

Å finne plussen i plussprodukter

Plussproduktene utgjør om lag 35 % av all biomasse kjøttindustrien mottar av husdyr og egg. Plussproduktene utgjør dermed en stor del av varestrømmen, og er en viktig del av ressursgrunnlaget for verdiskapning. Å skape merverdier fra disse råvarene er nettopp hva Norilia gjør. Årlig selger vi 150 000‒160 000 tonn med plussprodukter, og skaper merverdi gjennom kompetanse, samspill og innovasjon.

Norilia er et internasjonalt rettet firma og eksporterer i dag til hele verden. Vi foredler og selger ingredienser til helse, ernæring og dyrefôr og produkter fra naturtarm, innmat, bein, hud, skinn og ull. Vi har i dag nærmere 50 ansatte, og har en omsetning på om lag 500 millioner kroner med en eksportandel på 70 %.

Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring

Nortura har jobbet med utnyttelsen av plussprodukter siden 1950-årene. Ull, hud, skinn og naturtarm var blant de første produktområdene som ble etablert. I år 2000 ble Norilia skilt ut som et eget selskap, og fikk etter hvert et helhetlig ansvar for å sikre salg og verdiskapning på alle plussprodukter fra alle dyreslag.

Plussprodukter kan bidra til å løse samfunnsutfordringer

Verden etterspør grønne og bærekraftige løsninger. Norilia ønsker å være en bidragsyter til å løse samfunnsutfordringer vi står overfor. Vi har særlig fokus på å bidra til løsninger for bedre helse, bærekraftig matproduksjon og bærekraftige materialer.

Vi har fokus på bærekraft, innovasjon og kvalitet i alt vi gjør. Vi arbeider hele tiden med å forbedre våre produkter og utvide deres bruksområder. Vi har en fleksibel tilnærming for å finne de beste løsningene sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi fokuserer på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle ledd, fra råvarer til ferdig produkt.

Bærekraftige kvalitetsprodukter fra rene og trygge råvarer

Ren luft, rent vann og ren natur. Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene og basert på lokale ressurser. Høy kompetanse og kontinuerlig fokus på kvalitet. Friske dyr som blir tatt godt vare på. Råvarene som danner grunnlaget for vår foredling, er kanskje verdens beste

Vi foredler naturens fineste produkter

Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår plikt å utnytte alle tilgjengelige ressurser, hele dyret, til bærekraftige produkter verden har nytte og glede av. Vi ser alltid etter nye måter å skape merverdi på ‒ gjennom innovasjon og samarbeid, og ved å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser.

Bærekraftige kvalitetsprodukter fra rene og trygge råvarer

Ren luft, rent vann og ren natur. Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene og basert på lokale ressurser. Høy kompetanse og kontinuerlig fokus på kvalitet. Friske dyr som blir tatt godt vare på. Råvarene som danner grunnlaget for vår foredling, er kanskje verdens beste

Vi foredler naturens fineste produkter

Av respekt for dyrene og miljøet ser vi det som vår plikt å utnytte alle tilgjengelige ressurser, hele dyret, til bærekraftige produkter verden har nytte og glede av. Vi ser alltid etter nye måter å skape merverdi på ‒ gjennom innovasjon og samarbeid, og ved å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør gjennom alle prosesser.

Kontakter

Kontakter

Morten Sollerud

Daglig leder