Ull fra Norilia – et godt valg for helse og miljø

hero-image
Bilde: Grethe Ringdal
Ull

Vasket ull fra Norilia er Svanemerket. Full oversikt over verdikjeden og lite bruk av kjemikalier er to av grunnene til at norsk ull har blitt Svanemerket. At vasket ull fra Norilia er Svanemerket, er en bekreftelse på at norsk ull er et godt valg for helse og miljø.

Oversikt over verdikjeden

Det norske landbruket er godt organisert, og det finnes gode systemer for sporing. Den norske organiseringen av ullproduksjonen sikrer oversikt over hele verdikjeden, fra sauebonden via ullstasjonen og videre til ulla er ferdig vasket. Det gir god oversikt over hvor og hvordan ulla er produsert, og vi kan spore ulla fra den forlater ullstasjonen til den er ferdig vasket.

Lite bruk av kjemikalier

Det er svært lite rester av sprøytemidler i ulla vår. I det norske jordbruket blir det generelt sett brukt lite plantevernmidler. Det norske saueholdet er dessuten basert på beiting i områder som i liten grad blir sprøytet. Undersøkelser viser at bare vel 6 % av alt beiteareal i innmark blir sprøytet årlig. Og om sommeren beiter over 85 % alle norske sauer i utmark der det ikke blir brukt noen form for plantevernmidler overhodet.

Behandling for utvendige parasitter som lus, flått og fluer begrenses til de geografiske områdene og besetningene der det er utfordringer knyttet til dette. Behandling med insektmidler skjer hovedsakelig på våren i forbindelse med slipp på vårbeite, eventuelt med påfølgende behandling i forbindelse med slipp på sommerbeite. Det er sjelden behov for behandling på høsten.

En miljøvennlig vaskeprosess

Norilia samarbeider med søsterselskapet Haworth Scouring Company (HSC) i Bradford, UK, om vasking av ull. HSC har en av markedets mest miljøvennlige vaskeprosesser. Dette inkluderer topp moderne utstyr for behandling av avløpsvann. Norsk ull fra Norilia som er vasket på HSC, er godkjent for miljømerket Svanen. HSC er også akkreditert med GOTS og OEKO Tex.

Vasking av norsk ull fra Norilia på Haworth Scouring Company (HSC)

En miljøvennlig vaskeprosess:

  • 100 % av alt skyllevann resirkuleres.
  • Gjennomsnittlig vannforbruk er godt under 4 liter per kilo ull som vaskes.
  • Store deler av energien resirkuleres gjennom omfattende systemer for varmegjenvinning.
  • HSC bruker KUN biologisk nedbrytbare vaskemidler som ikke er giftige for liv i vann.
  • HSC bruker IKKE klor-baserte blekemidler.
  • HSC sikrer at minst 20 % av ullfettet, lanolinen, gjenvinnes.
  • HSC sikrer at skitt og støv fra ullfibrene og slam fra avløpssystemet gjenvinnes.
  • Alt metall, all plastikk og all papp som kommer inn som emballasje, går til gjenvinning.
  • COD i avløp holdes på nivåer under 8000 mg/liter, som er svært lavt.

Svanemerket skal gjøre det lett å velge miljøvennlig

Svanemerket ble opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989 for å følge opp Brundtlandskommisjonens rapport om bærekraftig utvikling. Stiftelsen Miljømerking, stiftet av Barne- og likestillingsdepartementet, forvalter Svanemerket i Norge.

Svanemerkede produkter er de som har hatt den mest miljøvennlige reisen – hele veien

The Nordic Swan Ecolabel
The Nordic Swan Ecolabel

Svanemerket har som mål å bidra til at varer og tjenester blir produsert på en mer miljøtilpasset måte. Svanemerket vurderer hva som helhetlig sett er det beste miljøvalget. Merket ser på hele produktets reise og alle miljøproblemene som kan oppstå underveis. Som forbruker kan man vite at når man velger et produkt som er Svanemerket, velger man det produktet som har hatt den mest miljøvennlige reisen – hele veien.

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Om Norilia

Norilia har som formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og vi eksporterer i dag til hele verden.

Kontakter

Kontakter

Marion Tviland

Leder Ullavdelingen