Ulla blir klassifisert av erfarne fagfolk

Årlig produseres det mer enn 4 000 tonn norsk ull. Norilia håndterer nærmere 80 % av dette volumet. Vi har åtte ullstasjoner rundt om i landet, fra Forus i sør til Målselv i nord. Her blir hver enkelt ullfell vurdert og klassifisert av erfarne klassifisører.

Norsk Ullstandard

Norsk ull klassifiseres i henhold til Norsk Ullstandard, som inneholder seksten kvalitetsbeskrivelser (klasser). Type ull (rase) og lengden på ulla (når ulla er klipt) danner utgangspunktet for klassene.

Hovedklassene er:

• Kvalitetstype A: Hvit helårsull av crossbred-type

• Kvalitetstype B: Hvit vårull av crossbred- og spæl-type

• Kvalitetstype C: Høstull av crossbred-type

• Kvalitetstype F: Høstull av spæl-type

Kvalitetsvurdering

Hver enkelt ullfell blir vurdert og klassifisert. I tillegg til ulltype og lengde vurderes kvalitet. Ullklassifisørene ser både på avlsbetingede egenskaper, som fiberfinhet, krusning/spenst, glans, marginnhold og innhold av dødhår, og om ulla er pigmentert eller ikke. I tillegg ser de på miljøbetingede egenskaper, som hvor mye vegetabilier (skogsbøss, planterester, høy, flis og lignende) ulla inneholder, om ulla er blitt skitnet til eller misfarget, og om den er filtet eller ikke.

Erfarne fagfolk

For å kunne klassifisere ull må man ha bestått skriftlig og praktisk eksamen i ullklassifisering. Opplæring foregår på ullstasjonen under tilsyn av en erfaren klassifisør. Før man kan gå opp til eksamen må man ha klassifisert ull i alle årets sesonger. Det tar vanligvis opp mot to år før man har tilstrekkelig erfaring til å gå opp til fagprøve.

Les mer om Norsk Ullstandard her

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Ull fra Norilia – et godt valg for helse og miljø

Vasket ull fra Norilia er Svanemerket. Full oversikt over verdikjeden og lite bruk av kjemikalier er to av grunnene til at norsk ull har blitt Svanemerket. At vasket ull fra Norilia er Svanemerket, er en bekreftelse på at norsk ull er et godt valg for helse og miljø.

Norsk ull – en lang historie med en lys fremtid

Sauen er et av våre eldste husdyr i Norge. Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ulla. Det finnes over 14 000 gårdsbruk med sau i Norge, spredt over hele landet. På disse er det i underkant av en million vinterfôrede sauer som får i overkant av halvannen million lam. Til sammen produseres det årlig over 4 000 tonn norsk ull.

Ull fra Norilia – et godt valg for helse og miljø

Vasket ull fra Norilia er Svanemerket. Full oversikt over verdikjeden og lite bruk av kjemikalier er to av grunnene til at norsk ull har blitt Svanemerket. At vasket ull fra Norilia er Svanemerket, er en bekreftelse på at norsk ull er et godt valg for helse og miljø.