Import av naturtarm

Naturtarm er fellesbetegnelsen for tarm fra får, svin, storfe og hest. Hvilken tarm som brukes avhenger av pølsetype som skal produseres. Tarmkvaliteten har stor betydning for sluttproduktets kvalitet og utseende.
Norilia importerer naturtarm kun fra land med helsemessig trygg status, og vi setter strenge krav til våre underleverandører.

Bilde: Nortura

Norilia er Norges største aktør innen naturtarm

Norilia er en pålitelig samarbeidspartner som leverer til forventingene. Med vår kompetanse i samspill med våre kunders behov ønsker vi å bidra til å skape merverdier hos våre kunder. Vi kan hjelpe dere med valg av riktig naturtarm tilpasset deres produksjon.


Vår målsetting er å bygge gode, langsiktige relasjoner til kunder så vel som leverandører. Norilia skal være en aktiv samarbeidspartner for alle kunder. Takket være en nøye kontroll på importtarmen vet vi at vi leverer kvalitetsprodukter og at vi bidrar til å holde svinn i produksjon så lavt som mulig.


Vi arbeider kontinuerlig og målrettet med våre leverandører for å kvalitetssikre produkter som vi tilbyr i det norske markedet. Jevnlige besøk hos leverandører og på messer sikrer riktig kvalitet på produkter og riktig markedspris.

Vi kommer gjerne til deres bedrift og deler våre erfaringer på naturtarm.

Hva kan vi tilføye av merverdi til din bedrift?

Norilia er en pålitelig samarbeidspartner som leverer til forventingene. Med vår kompetanse i samspill med våre kunders behov ønsker vi å bidra til å skape merverdier hos våre kunder. Vi kan hjelpe dere med valg av riktig naturtarm tilpasset deres produksjon.


Vår målsetting er å bygge gode, langsiktige relasjoner til kunder så vel som leverandører. Norilia skal være en aktiv samarbeidspartner for alle kunder. Takket være en nøye kontroll på importtarmen vet vi at vi leverer kvalitetsprodukter og at vi bidrar til å holde svinn i produksjon så lavt som mulig.


Vi arbeider kontinuerlig og målrettet med våre leverandører for å kvalitetssikre produkter som vi tilbyr i det norske markedet. Jevnlige besøk hos leverandører og på messer sikrer riktig kvalitet på produkter og riktig markedspris.

Kontakter

Kontakter

Wenche Nordli

Leder Naturtarm