Eksport av norsk naturtarm

I over 50 år har Norilia eksportert ulike typer norsk naturtarm. Norsk tarm kommer fra friske dyr og fra produksjonsanlegg der det blir lagt stor vekt på matsikkerhet. Norilia er den største aktøren på naturtarm i det norske markedet, og har lang erfaring med eksport og import av tarm.

Bilde: Sune Eriksen

Et flott utgangspunkt for kvalitet og matsikkerhet

Et dyr er mer enn bare kjøtt. I Norge har man lang erfaring med å ta være på alle produkter fra slakteprosessen. I dyrehold i Norge er man opptatt av dyrehelse, og medisinbruken er lav. Friske dyr gir høy kvalitet på produktene. På norske slakterier er matsikkerhet et fokuseringsområde, og produkter som går ut fra norske slakterier, er trygge matvarer.

Foredling – kunnskap og teknologi

Behandling av tarm var tidligere en manuell prosess. I dag har maskiner erstattet mye av håndverket, uten at behovet for nøyaktighet i slimeprosessen har blitt mindre. Kunnskap og erfaring hos den enkelte ansatte er fortsatt grunnforutsetninger for det gode sluttresultatet.

Utmerket kvalitet til utmerkede produkter

Tarmkvaliteten på norsk fåretarm er myk, og den er vidfallen. Det gjør at den egner seg godt til bruk til rå pølser, det vil si til pølser som ikke er stekt, røkt, eller kokt. Norsk svinetarm er smalfallen og passer for eksempel til grill- og kjøttpølser.

Kontakter

Kontakter

Wenche Nordli

Leder Naturtarm