Fra plussprodukter til mat – vår spesialitet

Norilia eksporterer plussprodukter som svinebein, lammebein og storfesener som matspesialiteter ut til den store verden. Tett samarbeid med slakteriene og fokus på kvalitet i alle ledd gjør våre plussprodukter til ettertraktede matvarer i andre land.

Vi kan kvalitet

Et dyr er mye mer enn kjøtt. Plussprodukter utgjør om lag 35 % av all biomassen kjøttindustrien mottar. Plussproduktene utgjør dermed en stor del av varestrømmen, og er en viktig del av ressursgrunnlaget. Norsk landbruk produserer råvarer i verdensklasse. Norsk kjøttindustri har høy kompetanse i å ta vare på verdiene som er tilknyttet slakteprosessen. Fokus på kvalitet og kunnskap hos den enkelte ansatte er nøkkelen til at vi i Norilia kan tilby matvaregodkjente matspesialiteter til våre kunder.

Hvorfor plussprodukter?

Det noen vil betrakte som et bi-produkt, er for oss en verdifull råvare. Riktig håndtert er slike varer med på å gi et pluss, og vi bruker derfor begrepet plussprodukter.

Eksport til den store verden

Andelen plussprodukter som går til matvarer i Norge, er liten. Til gjengjeld vokser eksporten av ulike plussprodukter brukt som matvarer. Norilia har en mengde produkter av svin, småfe og storfe som eksporteres til mange land, som svineføtter og svinehaler, innmat fra svin, sener og vommuskler fra storfe og innmat og bein fra lam.

Visste du at

  • Storfesener er en delikatesse i Afrika?
  • Hovedpulsårer og akillessener fra storfe er en delikatesse flere steder i Asia?

Rundt omkring i verden spises alt fra hønseføtter til sener fra storfe. En av de mer spesielle eksportene vi har, er en muskel som ligger rundt vomma til kua. Den spises som delikatesse i Japan.

Kontakter

Kontakter

Sigurdur Johannesson

Leder Nutri

Are Aune

Assisterende Leder Nutri