Kompetanse som kommer våre kunder til nytte

Norilias ingredienser er utviklet i samarbeid med og gjennom bruk av ekspertise fra akademia, forskningsinstitusjoner og industripartnere. Dette samarbeidet har gitt oss en bedre forståelse for potensialet som ligger i råvarene vi foredler, og bedre prosesser for å utnytte dette potensialet. I dette arbeidet har vi hele tiden det mål for øyet at våre ingredienser skal komme våre kunder til nytte.

Bilde: Sune Eriksen

Ingredienser basert på kunders behov

Våre ingredienser er utviklet for å dekke våre kunders behov. Vi ser en tydelig etterspørsel etter sunnere og mer bærekraftige produkter, og dette er en viktig inspirasjon for oss i utviklingen av våre ingredienser.

Ingredienser som bidra til bedre helse og bærekraft

Helse er et viktig nøkkelord for mange mennesker, fra de som er opptatt av sport og ernæring og å fremme egne prestasjoner, til de som tilhører sårbare helsegrupper, og eldre mennesker. Norilias ingredienser er basert på råvarer fra norske gårder – et fantastisk utgangspunkt for å utvikle sunne og bærekraftige produkter. Hele Norilias forretningsmodell er basert på bærekraft og sirkulær økonomi. Vårt oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes på best mulig måte, og at ingenting går til spille.

Ingredienser basert på kompetanse

For å utnytte hele potensialet i våre råvarer og ingredienser har vi jobbet sammen med akademia, forskningsinstitutter og industripartnere for å utvikle nye prosesser og ny teknologi. Dette samarbeidet har gitt en bedre forståelse for potensialet som ligger i råvarene vi foredler, og bedre prosesser for å utnytte dette potensialet. På denne måten klarer vi å utvikle ingredienser med egenskaper som er egnet for våre kunder og deres kunder. Vi er alltid på utkikk etter flere måter å skape verdi for våre kunder på.

Kontakter

Kontakter

Øystein Danielsen

Leder Ingredienser