Eggehinnen får kroniske sår til å gro

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Ingredienser Innovasjon

Norske høns er i verdensklasse når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd. Det gir norske egg en unik kvalitet og oss et fantastisk utgangspunkt for å utvikle nye produkter. Norilia har samarbeidet med Biovotec og forskningsinstituttet Nofima for å utvikle et plaster laget av eggeskallhinnen som kan lege kroniske sår. Kroniske sår er et alvorlig helseproblem, med store kostnader både for personene som rammes og for samfunnet.

Et fantastisk utgangspunkt

Man må knuse noen egg for å lage omelett, heter det. Man må knekke veldig mange flere for å lage plaster nok til å dekke utfordringen med kroniske sår som ikke vil gro. Heldigvis er det nok av egg å ta av. Et norsk eggeknekkeri kan alene produsere så mye som 800 tonn med eggeskall årlig. Tidligere var eggeskallet et avfallsprodukt som det kostet å bli kvitt. Nå har det blitt en verdifull ressurs som bidrar til å løse alvorlige helseproblemer.

"Kroniske sår er et massivt problem. På verdensbasis fører det til en amputasjon hvert 30. sekund, og hele fem prosent av verdens helserelaterte utgifter kommer fra behandling av slike sår."

‒ Ralf Schmidt, daglig leder i Biovotec

Fra kjerringråd til bioteknologi

Det har lenge vært kjent at man kan bruke hinnen man finner på innsiden av eggeskallet til å få sår til å gro. Å nyttiggjøre seg denne kunnskapen i stor skala, krever imidlertid en effektiv og skånsom metode for å skille eggeskallhinnen, membranen, fra eggeskallet. Biovotec har i samarbeid med Norilia lykkes med å utvikle en slik metode. Vi har nå installert et separasjonsanlegg hos Nortura Revetal, som har spesialisert seg på foredling av egg. Dette har vært gjort i samarbeid med Nortura og Biovotecs prosjekteringspartner, Adigio. Anlegget skiller membranen fra eggeskallet på en ny og unik måte som er mer effektiv, hygienisk og skånsom enn eksisterende metoder. Etter at membranen er skilt ut, tørkes den og males til pulver. Forskere hos Nofima har testet ut pulverets sårhelende egenskaper. Plaster med den pulver har blitt testet i kliniske studier, og produktet er nå under CE-godkjenning.

800 tonn eggeskall på Nortura Revetal

800 tonn eggeskall på Nortura Revetal

Eggeskall er ikke bare skall - den verdifulle hinnen i eggeskallet skilles fra resten av skallet ved hjelp av en unik prosess.

Selve eggeskallet blir også malt til pulver. Norilia er involvert i flere prosjekter som utforsker nye måter å bruke både eggeskallhinnen og eggeskallet på. Mat, kosttilskudd, fôr, materialer og jordforbedring er noen av bruksområdene vi ser på. Gjennom bruk av ny teknologi og nye bruksområder kan vi øke vårt bidrag til bærekraft og en sirkulær økonomi.

Eggeskall kalsium
Eggeskall kalsium
Bilde: Sune Eriksen

Bedre sårbehandling for flere

Studier viser at plaster laget av eggeskallmembran får sår til å gro minst like effektivt som de beste produktene på markedet i dag, til en brøkdel av prisen. Plaster laget av eggeskallmembran vil gjøre god sårbehandling tilgjengelig for flere som lider av kroniske sår.

"Vi er veldig stolte over at vi nå skal gjennomføre kliniske tester i samarbeid med noen av de beste sykehusene og forskerne i UK."‒ Ralf Schmidt, daglig leder i Biovotec

I samarbeid med britiske medisinske eksperter vil de nye plastrene bli testet på seks sykehus i UK i 2019. De vil så komme på markedet rund sommer 2020. Biovotec anslår at markedsverdien for et produkt som dette kan være på milliarder av dollar.

Våre partnere for våre egg ingredienser

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Øystein Danielsen

Leder Ingredienser