Samarbeid er nøkkelen til vår innovasjonssuksess

Norilias innovative produkter og ingredienser er foredlet gjennom verdiøkende prosesser og smarte teknologier. Dette er gjort mulig gjennom samarbeid med partnere innen forskning, utdanning og industri, som alle har ekspertise på hver sine områder.

Kompetanse til å gå fra idé til implementering

Ideer og inspirasjon til våre innovasjoner kommer fra våre råvarer, fra våre kunder, fra forskningsmiljøer og fra behov i samfunnet. Å gjøre disse ideene om til produkter med merverdi for våre kunder, krever ofte smarte løsninger og prosesser. For å få til dette søker vi ekspertise fra og samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner og industri.

Forskning som grunnlag for våre innovasjoner

Forskning som hjelper oss å forstå våre råvarer bedre og å finne nye og bedre måter å foredle og bruke råvarene på, ligger til grunn for vårt innovasjonsarbeid. Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner i våre forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre samarbeidspartnere har ekspertise på prosesser, våre råvarer og anvendelsen av disse. For eksempel knytter ReGenWool-prosjektet sammen spesialister på ull (Norilia) med eksperter på biopolymer prosessering (SINTEF) og tekstiler (Helly Hansen) for å skape nye materialer fra ull.

Bilde: Sune Eriksen

Smarte ideer og løsninger fra våre industripartnere

For å gjøre innovative ideer om til virkelighet spiller våre industripartnere ofte en avgjørende rolle. Biovotecs ønske om å bruke norsk eggeskallmembran i behandlingen av kroniske sår og deres ekspertise knyttet til teknologi og anvendelse av denne, var starten på vår suksesshistorie med membran fra eggeskall.

Våre hydrolyserte proteiner springer også ut av et samarbeid med industrien (Felleskjøpet, Nortura, Biomega) og forskningsmiljøer (SINTEF, Nofima, Universitetet i Bergen), helt fra idé til implementering.

For oss er samarbeid nøkkelen til å finne nye former for foredling av våre førsteklasses råvarer til høykvalitets og verdiøkende produkter.

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marianne Skov, PhD

Fagsjef Helse og Ernæring