Denne nettsiden bruker cookies for å sikre at du får en best mulig opplevelse av nettsiden

OK

Norilias forsknings- og innovasjonsprosjekter

Norilia deltar aktivt i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med universiteter, forskningsinstitusjoner og industribedrifter. Prosjektene hjelper oss med å foredle og bruke råvarene våre til produkter verden har nytte og glede av. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre prosjekter som mottar offentlig støtte.

Norilia er partner i følgende prosjekter:

Forskningsprosjekter:

Foods of Norway – utforsker muligheten for å utvikle nye fôrtyper fra norske råvarer, for eksempel gjennom bruk av gjær proteiner.

iProcess – Norilia deltar som case-bedrift og utforsker muligheten for å øke sporbarheten til huder gjennom bruk av ny sporingsteknologi.

LipoFungi – utforsker muligheten for å endre fettsyreprofilen til mettet fett ved hjelp av sopp og gjær.

Notably – bruk av kaskadeteknologi for å øke verdiuttaket i forbindelse med enzymatisk prosessering.

GrowPro – oppskalering av laboratoriedyrket kjøtt.

SusValueWaste - identifisering av muligheter for verdiskaping gjennom bærekraftige verdikjeder.

PepFishing – utforsker om det finnes peptider i proteinhydrolysater som kan bidra til å forebygge eller behandle diabetes.

ProBone - finne nye enzymer som kan nedbryte bein i havmiljøet.

LMD prosjekt - tester helseeffekter av kylling hydrolysater og olje med fokus på metabolsk syndrom.

KRUS - styrke lokale ullverdikkjeder

Innovasjonsprosjekter:

Hydroprot – utforsker muligheten for å utvikle nye, spesialtilpassede matkonsepter gjennom bruk av hydrolyserte proteiner.

RegenWool – utvikle nye materialer ved bruk av regenerert keratin.

OptiEgg – utvikle nye, spesialtilpassede matkonsepter der man utnytter hele egget.

SmartBio – bruk av online-målinger av råvarer for prosessoptimalisering

Våre forsknings- og innovasjonspartnere

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marije Oostindjer, PhD

Senior Advisor Technical Business Development

Marianne Skov Markussen, PhD

Senior Advisor Nutrition