Norilias forsknings- og innovasjonsprosjekter

Norilia deltar aktivt i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med universiteter, forskningsinstitusjoner og industribedrifter. Prosjektene hjelper oss med å foredle og bruke råvarene våre til produkter verden har nytte og glede av. Nedenfor finner du en oversikt over noen av våre prosjekter som mottar offentlig støtte.

Norilia er partner i følgende prosjekter:

Forskningsprosjekter:

SFI Foods of Norway – utforsker muligheten for å utvikle nye fôrtyper fra norske råvarer, for eksempel gjennom bruk av gjær proteiner.

SFI Digital Food Quality - Bruk av sensor teknologi og andre digitale verktøy for å øke kvalitet av mat ingredienser, inklusiv protein hydrolysater.

SFI Industrial Biotechnology - utvikling av en senter og platform med ekspertise og teknologi knyttet til bioteknologi, som inkluderer også enzymatisk hydrolyse og fermentering.

Byprovalue - bruk av fermentering med gjær og sopp for å omsette animalsk fett til høy verdi multifunksjonell biomasse.

Notably – bruk av kaskadeteknologi for å øke verdiuttaket i forbindelse med enzymatisk prosessering.

GrowPro – oppskalering av laboratoriedyrket kjøtt.

TailoTides - Sensor-styrt enzymatisk hydrolyse og separering teknologi for skreddersydd produksjon av bioaktive peptider.

LMD prosjekt - tester helseeffekter av kylling hydrolysater og olje med fokus på metabolsk syndrom.

Amazing Grazing: Bærekraftig mat og fiber fra Norske sau beiting systemer.

ProBone - finne nye enzymer som kan nedbryte bein i havmiljøet.

Lipid-Inflamma Genes - effekter av lipider fra svinekjøtt, storfekjøtt og meieri på inflammasjon, og muligheter for reduksjon.

Innovasjonsprosjekter:

Hydroprot – utforsker muligheten for å utvikle nye, spesialtilpassede matkonsepter gjennom bruk av hydrolyserte proteiner.

RegenWool – utvikle nye materialer ved bruk av regenerert keratin.

OptiEgg – utvikle nye, spesialtilpassede matkonsepter der man utnytter hele egget.

Next Pet: Utvikling av funksjonelle og segment-tilpasset pet food produkter med bruk av innovative biobaserte ingredienser.

SmartBio – bruk av online-målinger av råvarer for prosessoptimalisering

Norilia har i tillegg 4 Skattefunn prosjekter.

Våre forsknings- og innovasjonspartnere

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marije Oostindjer, PhD

Fagsjef Bioprosesser og Forretningsstrategi

Marianne Skov Markussen, PhD

Senior Advisor Nutrition