Denne nettsiden bruker cookies for å sikre at du får en best mulig opplevelse av nettsiden

OK

Plussprodukter kan bidra til å løse samfunnsutfordringer

Norilias produkter og ingredienser har egenskaper som kan bidra til å løse utfordringer knyttet til helse og miljø. Dette potensialet danner grunnlaget for vårt innovasjonsarbeid, samtidig som vi hele tiden søker å utnytte hele dyret og skape høyverdiprodukter.

Vårt bidrag til å løse samfunnsutfordringer

Vi ser at våre råvarer og produkter kan bidra til å løse flere samfunnsutfordringer. FNs bærekraftmål gir oss et rammeverk og en retning å jobbe ut ifra. For Norilia ligger ansvarlig forbruk og produksjon i kjernen av alt vi gjør. God helse og velvære for alle er et mål vi aktivt jobber mot.

Innovasjoner som bidrar til å løse helseutfordringer

Med våre innovasjoner innenfor høykvalitets kyllingprotein og ingredienser fra egg, ønsker vi å bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til helse, særlig i forhold til utilstrekkelig ernæring og ineffektiv sårbehandling. Flere av våre pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter retter seg mot produkter som gir positive helsefordeler. Fokus er særlig rettet mot mennesker som er interessert i fysisk aktivitet og ernæring, de som er opptatt av å prestere bedre i hverdagen, og mot eldre. Våre råvarer danner et utmerket grunnlag for å utvikle produkter som gir det lille ekstra som disse menneskene trenger.

Vår forpliktelse til bærekraft

Norilias forretningsmodell er basert på bærekraft ved å bidra til bioøkonomien og ved å skape en sirkulær økonomi innen norsk kjøtt- og eggeindustri. Mange av våre prosjekter har som mål å bidra til økt bærekraft. Foods of Norway, et senter for forskningsbasert innovasjon ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har som mål å utvikle mer fôrressurser basert på norske råmaterialer, slik at v ikke skal være avhengig av å importere soya. Norilia bidrar med ulike råvarer som det kan dyrkes proteinrik gjær på, en potensiell fôrressurs for fremtiden.

Nye bærekraftige materialer

I alle våre innovasjonsprosjekter som er knyttet til materialer, ser vi på muligheten for å skape mer bærekraftige materialer. Bioplast-prosjektet utforsker bruken av kalsium fra eggeskall i bioPE i samarbeid med PFI RISE. Jordfilm-prosjektet, gjennomført i samarbeid med NIBIO, Norner Research, VTT og Universitetet i Nebraska, utforsket muligheten for å bruke fjær i en biologisk nedbrytbar duk for å kontrollere ugras. Denne typen prosjekter bidrar til å skape nye bruksområder for våre råvarer, og har fordeler både miljømessig, økonomisk og sosialt.

Utnytte potensialet i våre råvarer

Vi utvikler nye løsninger basert på de spesifikke egenskapene som ligger i våre råvarer. Vi er alltid på utkikk etter nye og kreative måter å øke verdien av våre produkter for våre kunder på. LipoFungi-prosjektet, et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Slovak University of Technology i Bratislava og Brno University of Technology, har som målsetting å øke verdien av fett. Prosjektet bruker sopp til å endre mettede fettsyrer til flerumettede fettsyrer, som er bedre for helsen, og som gir bedre anvendelsesmuligheter for fett.

Vi er åpne for å samarbeide med partnere med innovative ideer eller prosesser for å skape enda mer av verdi for våre kunder.

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marije Oostindjer, PhD

Fagsjef Bioprosesser og Forretningsstrategi

Marianne Skov Markussen, PhD

Senior Advisor Nutrition