Fokus på kvalitet i alle ledd

At våre ingredienser har god kvalitet, har høyeste prioritet for oss. Utgangspunktet er høykvalitets råvarer. Unike prosesser godt samarbeid med leverandørene gjør det mulig for oss å tilby våre kunder matvaregodkjente ingredienser av førsteklasses kvalitet. Nedenfor er en oversikt over sertifiseringen av våre anlegg og prosesser.

Bilde: Sune Eriksen

Alle råvarene som går inn i produksjonen av våre ingredienser, kommer fra norske gårder. Norsk husdyrhold er blant verdens beste. Godkjenning av veterinærer er påkrevd under foredling. Dette innebærer at alle våre ingredienser som går til ernæring, er godkjent som matvarer av Mattilsynet.

Både Bioco anlegg - som produserer våre protein ingredienser; og Nortura Revetal - som produsere våre egg ingredienser, er BRC (British Retail Council) Global Standards sertifisert.

Norilia er sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden for kvalitetsledelse.

Kontakter

Kontakter

Øystein Danielsen

Leder Ingredienser