Årsrapport 2017

Virksomheten til Norilia er basert på råstoff fra Nortura og frittstående slakterier. Formålet vårt er å «Ta vare på og utnytte Plussproduktene fra kjøttindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk». Norilia er godt posisjonert for å realisere dette og for videre utvikling.

Sum salgsinntekter for Norilia utgjorde 460,7 mill kr. Selskapet har et ordinært resultat før skatt på 19,4 mill kr og etter skatt på 14,7 mill kr.

Årsrapport 2017