Nortura – bondens selskap

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. Nortura er en av Norges største matprodusenter, med kjente merkevarer som Gilde og Prior. Nortura er organisert som samvirke, og eies av mer enn 18 000 norske bønder.

Bilde: Nortura SA

Norges ledende leverandør av kjøtt og egg

Nortura er en av Norges største matprodusenter og den ledende leverandøren av kjøtt, foredlede kjøttprodukter og egg til det norske markedet, med kjente merkevarer som Gilde og Prior. Nortura jobber for å fremme matglede, god helse, bærekraft og verdiskapning over hele landet.

Et samvirke eid av bønder

Nortura er organisert som et samvirke, og eies av mer enn 18 000 norske bønder. Nortura har over 5 200 medarbeidere på mer enn 30 produksjonssteder over hele landet. I 2017 var omsetningen på 23 milliarder kroner.

Bilde: Sune Eriksen

Nortura har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte, og skal gjennom sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulige økonomiske resultatet av sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt. Formålet søkes oppnådd gjennom foretakets kjernevirksomheter, som omfatter slakting, skjæring, foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg, livdyromsetning, ullomsetning og rådgivningstjeneste.

I 2017 mottok Nortura 267 500 tonn kjøtt og egg. Markedsandelen av norske bønders produksjon var 70,5 % på rødt kjøtt, 55,7 % på kylling/kalkun og 72,8 % på egg.

Bærekraft og merverdi

Nortura tar det grønne skiftet og FNs bærekraftmål på alvor. Skal vi nå målene, er det avgjørende at alle ressurser utnyttes, og at de utnyttes på best mulig måte. I Nortura blir alle ressurser fra dyrene brukt, ingenting går til spille. Samtidig skapes merverdier som bidrar positivt ‒ med et pluss – til både eiere og samfunn. Disse plussproduktene håndteres av Norturas datterselskaper, der Norilia er det viktigste.