Ulldagen

Den 15. oktober ble Ulldagen arrangert. Ulldagen er et årlig arrangement som samler representanter fra hele verdikjeden på ull, fra prousenter, ullstasjoner, industri, design, forskning og utdanning. Ulldagen arrangeres av Norilia i samarbeid med Norsk Industri. Årets Ulldag samlet næmere 120 deltakere.

Bilde: Grethe Ringdal

Ulldagen hadde i år fokus på bærekraft og så på hvordan norsk sauehold kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Flere bedrifter presenterte eksempler på hvordan de jobber for å få til en mer bærekraftig produksjon.

Noen av de seneste eksemplene på produktutvikling og innovasjon og på forskningsprosjekter på ull blant norske bedrifter ble også presentert.

Neste års Ulldag blir 14. oktober. Hold av datoen!

Du finner finner flere artikler om Ulldagen her

Kontakter

Kontakter

Marion Tviland

Leder Ullavdelingen