Prisendringer ull fra nytt ullår starter i uke 36

Covid19-pandemien har hatt stor effekt på Norilias eksport av ull. Pandemien har ført til reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager. Som følge av dette ser Norilia seg nødt til å redusere avregningspris til produsent til kroner null for alle klasser fra og med nytt ullår starter i uke 36. Pristilskuddet vil bli formidlet som tidligere. Utbetaling til produsent blir dermed lik pristilskuddet.

Bilde: Sune Eriksen

Negativ utviklingen internasjonalt i etterspørsel og pris på crossbred ull

Vinteren 2019/20 ble det rapportert om at prisene på crossbred-ull internasjonalt var de laveste man hadde sett siden finanskrisen et tiår tidligere. Særlig handelskrig mellom USA og Kina og endret forbruksmønster og nedgang i den økonomiske veksten i Kina har hatt store negative konsekvenser på etterspørsel og priser på crossbred-ull globalt.

Så kom covid-19-pandemien og etterspørselen stoppet ytterligere opp og prisene har gått ytterligere ned. Både i UK og på New Zealand rapporteres det om prisnedgang på auksjoner på over 30% siden mars. I tillegg ligger det nå store mengder ull på lager.

Covid19-pandemien har hatt stor effekt på vår eksport og har medført stor reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager. Og det ser ut til at det vil ta tid før vi er tilbake til en normal-situasjon.

Pandemien har rammet norske ullvarefabrikker og merkevarer ulikt

Blant norske bedrifter har noen opplevd økende etterspørsel som følge av pandemien. Et eksempel er håndstrikkegarn hvor det kan se ut til at etterspørselen har økt, også for garn laget av norsk ull. Andre bedrifter har fått merke at omsetningen i retail-leddet er redusert, eller at ordrer har blitt kansellert og at ordreinngangen er betydelig lavere enn normalt.

For Norilia er salget til norske kunder i sum noe lavere hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor, men situasjonen for salg til norske kunder er på langt nær like dramatisk som for eksport.

Utbetaling til produsent blir lik pristilskuddet

Som følge av dette ser Norilia seg nødt til å redusere vår avregningspris til produsent til kroner null på alle klasser fra og med nytt ullår starter i uke 36. Pristilskuddet vil bli formidlet på samme måte som tidligere. Utbetaling til produsent blir dermed lik pristilskuddet.

Priser for sekkeulla vil vi komme tilbake til ved slutten av slaktesesongen når vi ser hvordan markedet utvikler seg.

Å ta vare på ullkvaliteten det viktigste for et godt ulloppgjør

For produsentene vil det nå være ekstra viktig å ta vare på ullkvaliteten for å sikre lønnsomheten. For å ta vare på ullkvaliteten, er det særlig viktig å unngå å få rusk i ulla i form av høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrer eller at ulla blir veldig skitten.

Dersom du som produsent har hvit høstull av crossbred-type som genetisk sett er god nok til å havne i klasse 1 (klasse C1), vil du miste over kr. 50,- i tilskudd per kilo om ulla blir klasset ned på grunn av at den er svart i tuppene, har vegetabiler eller er filtet. For 100 kilo ull vil det gi reduksjon i utbetalt tilskudd på mer enn kr. 5.000,-!