Norilia med i to podcaster

Norilia har nylig vært med i to podcaster spilt inn av Norsk Landbrukssamvirke. Den ene omhandler potensialet for bruk av våre ingredienser i produkter som bidrar til bedre helse. Den andre omhandler bruken av og fremtidsutsiktene for norsk ull.

Stort potensiale for bruk av Norilias ingredienser innen helse

Morten Sollerud beskriver potensialet for bruk av Norilias råvarer og ingredienser innen helsesektoren og forklarer hvorfor det gir merverdi å bruke norske råvarer som basis for denne type produkter.

Lenke til podkast og tilknyttede artikler

Norsk ull går fremtiden lyst i møte

Marion Tviland forteller om fordelene med norsk ull og de mange potensielle bruksområdene den norske ulla har.

Lenke til podcast og tilknyttede artikler

Kontakter

Kontakter

Morten Sollerud

Daglig Leder

Marion Tviland

Leder Ullavdelingen