Doktorgradsstudie viser potensial for plussprodukter i gjærproduksjon til fôr

David Lapeña Gómez disputerte 13.September for PhD graden ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). PhD prosjekt til David er en del av Foods of Norway - Senter for Forskningsdrevet Innovation (SFI). Tittelen på PhD avhandlingen er: ""Gjær produsert fra gransukker og hydrolysater av proteinrike biprodukter som en fôringrediens". David har tested flere plussprodukter fra Norilia i studiene.

Bilde: Foods of Norway - NMBU

Lapeña har forsket på om det er mulig å produsere gjær til bruk i fôr effektivt og basert på bare norske råvarer; tre, og sidestrømmer fra Norilia og fra fisk. David og hans kollegaer brukte enzymer for å bryte ned sidestrømmer fra kjøtt og fisk til nitrogenrike væsker. Nitrogenet går så videre inn i en prosess for gjærproduksjon, sammen med sukker fra gran produsert hos Borregaard ved hjelp av avansert enzymteknologi.

David sine resultater viser at Norilias plussprodukter kan bli brukt som en nitrogenkilde til gjærproduksjon for bruk i fôr, og at denne nitrogenkilden kan bli brukt sammen med sukker fra gran. I neste omgang skal prosessen evalueres økonomisk og optimaliseres videre. Effekten bruk av gjærprotein i fôr har på dyrehelse og kvaliteten på sluttproduktet (kjøtt, melk) skal også evalueres videre. De første resultatene i Foods of Norway fra dyrehelsestudier indikere at gjær kan brukes som proteinkilde, og også ha en positiv effekt på helse av laks og husdyr.

Bilde: Håkon Sparre

NMBU skrevet en artikkel (på Engelsk) om David's arbeid og potensial for Norsk industry og matproduksjon:

https://www.foodsofnorway.net/news/node/38109

Kontakter

Kontakter