Nye ullpriser til produsent fra 9. september

Prisene på crossbredull på verdensmarkedet har over lengre tid vært lave. Markedet preges av at etterspørselen fra Kina er lav og til dels fraværende samt handelssituasjonen mellom Kina og USA. Det var noen positive tegn å spore i etterspørsel og priser i mai, men etter det gikk prisene ned igjen.

Bilde: Sune Eriksen

Etter lengre tid med oppgang i priser i Australia, meldes det også her om et urolig marked. Disse forholdene påvirker i sin tur igjen etterspørsel og priser i andre markeder. Og i UK er det usikkerhet knyttet til Brexit.

Norilia har i stor grad klart å holde prisene på våre mest etterspurte kvaliteter på norsk ull, men dette volumet og verdien av det er ikke stort nok til å veie opp for prisnedgangen på øvrige kvaliteter. Kronen har vært svak og dette har bidratt positivt i forhold til valutakurs på eksportsalg, men heller ikke dette har veid opp for prisnedgangen i markedet.

Alt i alt har den siste tids prisnedganger og uro i markedene medført at risikoen for ytterligere nedgang i pris og i lavere kurs har økt. Dette har ført til at vi nå dessverre ser oss nødt til å nedjustere pris til produsent på ull. Nye priser ble gjeldende fra 9. september.

Vi vil gjøre en ny vurdering av pris til produsent ved overgangen fra slaktesesong til sekkeull-sesong rundt 1. november.

Oversikt over prisliste finner du på Nortura Medlem sine sider her