Norske matprodusenter leder an på dyrevelferd

En fersk global måling viser at norske matprodusenter er blant verdens beste på dyrevelferd. Nortura klatrer to nivåer i forhold til fjorårets måling, og er nå på nest høyeste nivå.

Kyr beiter omgitt av norsk natur

Bilde: Sune Eriksen

- Nortura er vår hovedleverandør av råstoff som huder, skinn, ull, innmat, bein og eggeskall. Det er ekstremt viktig både for oss i Norilia og for våre kunder at dyrevelferden er ivaretatt gjennom hele verdikjeden. Derfor er vi godt fornøyde med at Nortura kommer så bra ut på målingen, sier Morten Sollerud, daglig leder i Norilia.

Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) er det ledende internasjonale systemet for vurdering av styring, forankring, resultatoppnåelse og åpenhet når det gjelder dyrevelferd. Målingen gjennomføres årlig, og gir innsyn i virksomhetenes praksis og resultater når det gjelder dyrevelferd. Norske matprodusenter deltok for første gang i 2020.

Sollerud er glad for at Nortura lenge har vært opptatt av dyrevelferd, og at man nå i større grad har satt måling og rapportering på dagsordenen. Det er noe Norilias kunder virkelig etterspør.

- I landbruket og de delene av verdikjeden som håndterer levende dyr, har dyrevelferden vært i fokus i mange tiår. Likevel vil det alltid være potensial for å bli enda bedre, derfor er det viktig å ha gode målinger og rapporteringssystemer som underlag for systematisk forbedringsarbeid. Slik dokumentasjon er også viktig for å kunne gi pålitelig og troverdig informasjon om dyrevelferden i Norge, sier han.
Nortura er den eneste nasjonale matprodusenten som oppnår nest høyeste nivå i den internasjonale målingen. Nortura er også den eneste som håndterer dyrevelferd for både kylling, småfe, storfe, gris, kalkun, reinsdyr og egg. Likevel er ambisjonen å klatre helt til topps i målingen.

- Vi er stolte over dette resultatet. Det viser at vårt systematiske arbeid med dyrevelferd, rapportering og åpenhet bærer frukter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Les BBFAW-rapporten her