iProcess prosjekt – mulighet for ful sporbarhet av alle huder foredlet av Norilia helt tilbake til gård

Sporbarhet er mer og mer viktig for mange produktområde, og huder er intet unntak. Norilia jobber aktiv med å tilbyr mer og bedre sporbarhet av huder og har testet metoder som muliggjøre ful sporbarhet av huder gjennom verdikjede, helt til sluttbrukere, i den nylig avsluttet forskningsprosjektet iProcess.

Bilde: Sintef

Norilia har i dag en god sporbarhet av huder fra gård til garverier. Men, per i dag er der ingen sporbarhetsmetoder som muliggjøre sporbarhet av enkelte huder gjennom garvings prosess, helt til sluttbrukere av ferdige skinnprodukter.

Sluttforbrukere blir mer og mer opptatt av sporbarhet relatert til opprinnelse, bærekraft, dyrevelferd osv., men per i dag er muligheter begrenset og ofte bare inkluderer informasjon som kommer fra merkeværer.

iProcess prosjektet inkluderte testing av forskjellene metoder for sporbarhet av huder gjennom garving prosess. Det ble kjørt et forsøk med lesbarhet av dot peening, laser merking, og RFID tagging etter garving. Bare for laser merking var det mulig å lese et merke på huder etter garving, mens en QR kode var vanskelig å lese. For nå er garving fortsatt flaskehalsen for å tilby ful sporbarhet av enkelte huder gjennom hele verdikjeden. Men, det skjer interessante utviklinger i utlandet angående DNA analyse teknologi og sporbarhet som en mulighet for å spore kjøtt og andre produkter fra dyr på individ nivå, som vi følger med.

Norilia har en god oversikt av huder fra gård til garverier med bruk av eksisterende sporbarhet system, basert på data overføring fra øremerke til strekkode. Gjennom iProcess prosjekt har vi verifisert at RFID teknologi gir en mer pålitelig sporbarhet og muliggjøre mer automatisering. Laser merking vil også bli utforsket videre som mulighet for full sporbarhet i samarbeid med både kunder og forskere.

iProcess er en nylig avsluttet forskningsprosjekt, ledet av SINTEF Ocean og med finansiering fra Norsk forskningsrådet. Prosjektet involverte mange nasjonale og internasjonale forskning- og industri aktører. Forskningen fokuserte på sensor teknologi, bilde analyse teknologi, big data og verdikjeder, og muliggjøre innovasjon. Norilia deltok i to aktiviteter om sensor teknologi. Sporbarhet av hud forsøk ble kjørt i samarbeid med Sintef Ocean og RFID solutions. Les mer om prosjektet her: http://iprocessproject.com/

Kontakter

Kontakter

Tufan Yurt

Leder Hud og Skinn

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling