Unge og eldre sier ja-takk til proteinpulver fra kyllingrestråstoff - resultat fra HydroProt

Å sørge for at hele kyllingen blir spist er bra både for miljøet, helsen og økonomien. Nå har Nofima-forskere undersøkt om unge, eldre og treningsivrige kan tenke seg proteinberiket mat basert på restråstoff fra kylling, som del av HydroProt prosjekt. Et artikkel om tema har vært publisert hos Matindustrien og forskning.no

Bilde: Sune Eriksen - Norilia

Nofima har gjennomført et forbrukerundersøkelse hvor de har spurt treningsivrige, unge og eldre om interesse i protein beriket mat basert på kylling, som produseres fra restråstoff hos Bioco. Treningsivrige var mest skeptisk fordi de var ikke sikkert om hva produkter inneholder og hvis det er bra for helsen.

Det er verdt å merke seg at alle de tre gruppene blir mer positive når vi undersøker nærmere. Felles for alle tre er at informasjon og kunnskap reduserer skepsisen. De treningsglade er opptatt av at eventuelle tilsetninger skal være naturlige, og presiserer at unaturlige tilsetninger ikke er ønskelig. Når de får informasjon om prosess og råstoffets opprinnelse, øker aksepten betraktelig. De kobler norskprodusert kyllingprotein til sunnhet og mattrygghet, og de har tillit til norsk lovverk. De unge og eldre var mer opptatt av bærekraft enn de treningsivrige.

Les gjerne hele artikkel her:

Forskningen er gjennomført i det forskningsrådsfinansierte prosjektet HydroProt, som er initiert og eies av Nortura. Norilia er partner og Nofima er ansvarlig for det forskningsfaglige.

Obs - i papir utgave av Matindustrien er det et feil - Skrog restråstoff fra kylling utgjør 23-25 tusen tonn årlig, ikke 25-30 tonn.

Kontakter

Kontakter

Heidi Alvestrand

Leder Forretningsutvikling

Marianne Skov, PhD

Chief Advisor Nutrition