Menneske- og arbeidsrettigheter

I dag trer den nye åpenhetsloven i kraft. Åpenhetsloven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om virksomhetens håndtering av forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura og håndterer menneske- og arbeidsrettigheter på lik linje. Du kan lese mer om hvordan her


Ved spørsmål kontakt oss på e-post innsyn@norilia.no

Kontakter

Kontakter

Sofia Bilal

HR Leder