Denne nettsiden bruker cookies for å sikre at du får en best mulig opplevelse av nettsiden

OK

Doktorgrad for studier som viser effekt av kylling hydrolysat på metabolisme

Thomas Aquinas Aloysius disputerte 13.09.2019 for PhD graden ved Universitetet i Bergen (UiB) på avhandlingen: Chicken protein hydrolysates and chicken oil influence lipid metabolism and inflammation in relation to obesity and atherosclerosis. Doktoranden er fra Jaffna på Sri Lanka. Han har Cand.scient. grad i molekylærbiologi fra UiB.

Bilde: Marije Oostindjer

Overvekt og fedme har økt i de siste 40 årene både i Norge og resten av verden, og dette er knyttet til økt forekomst av livsstilssykdommer som diabetes type 2, fettlever og hjerte- og karsykdom. Studier har vist at fedme kan føre til et kronisk betennelsesnivå i kroppen, og sammen med økte lipidnivå i blodet er dette er en viktig faktor bak den økte risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Kostholdsintervensjoner er et viktig tiltak for å forhindre sykdomsrisiko.

Enzymatisk hydrolyse av plussprodukter fra kylling gir opphav til peptider (små proteinenheter) som potensielt kan ha en direkte biologisk effekt i kroppen. I sitt doktorgradsarbeid benyttet Aloysius kyllinghydrolysat produsert av Norilia AS som viste seg å ha gunstige og helsebeskyttende effekter i prekliniske studier, mellom annet betennelsesdemping og redusert kolesterolnivå i blodbanen. De bioaktive peptidene hadde også effekter på fettforbrenningen og fettsyresyntesen i gnagere.

Doktoranden har vist at overvektige mus gitt høyfett-dietter med kyllingpeptider hadde lavere nivå av cytokiner i blodet, noe som tyder på redusert betennelsesreaksjon sammenlignet med mus gitt en kontroll høyfett-diett. Åreforkalkning kan skyldes både økt betennelsesaktivitet og forhøyet lipidstatus i blodbanen. I mus hvor en hadde fjernet ApoE genet, noe som akselerer plakkdannelse og åreforkalkning, fant en at kyllingpeptider reduserte fettavleiring i blodårene, og at dette sannsynligvis var uavhengig av lipidnivå i blodbanen. I normale rotter fôret med en usunn, fettrik diett gav tilsetting av kyllingpeptid i dietten lavere totalt kolesterolnivå i blodet sammenlignet med andre proteinkilder. Dette er også observert tidligere i prekliniske studier på peptider fra fisk. Videre var det interessant å oppdage at en kombinasjon av kyllingpeptid og kyllingolje gav lavere kroppsvekt samtidig som fettforbrenningen i kroppen økte.

Funnene i studien bidrar til en forbedret forståelse av hvordan diettkomponenter kan påvirke overvekt, fedme og metabolske livsstilssykdommer (kardiometabolsk sykdom). Videre kan denne kunnskapen benyttes til å utvikle nye proteintilskudd. I de siste 10 årene har hovedfokuset vært på peptider fra fisk. I dette prosjektet viser doktoranden at også peptider fra kylling har gunstige og helsebeskyttende egenskaper i prekliniske studier.

Doktorgradsprosjektet bidrar dermed til å øke vår kunnskap om hvordan aminosyre- og fettmetabolismen snakker sammen. Videre bidrar prosjektet til ny bærekraftig utvikling av restråstoffer fra industrien.

*.twig: Marianne Skov Markussen

Kontakter

Kontakter

Marianne Skov Markussen, PhD

Senior Advisor Nutrition