Doktorgrad for studier som viser effekt av kylling hydrolysat på metabolisme

Thomas Aquinas Aloysius disputerte 13.09.2019 for PhD graden ved Universitetet i Bergen (UiB) på avhandlingen: Chicken protein hydrolysates and chicken oil influence lipid metabolism and inflammation in relation to obesity and atherosclerosis. Doktoranden er fra Jaffna på Sri Lanka. Han har Cand.scient. grad i molekylærbiologi fra UiB.

Bilde: Marije Oostindjer

Overvekt og fedme har økt i de siste 40 årene både i Norge og resten av verden, og dette er knyttet til økt forekomst av livsstilssykdommer som diabetes type 2, fettlever og hjerte- og karsykdom. Studier har vist at fedme kan føre til et kronisk betennelsesnivå i kroppen, og sammen med økte lipidnivå i blodet er dette er en viktig faktor bak den økte risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Kostholdsintervensjoner er et viktig tiltak for å forhindre sykdomsrisiko.

Enzymatisk hydrolyse av plussprodukter fra kylling gir opphav til peptider (små proteinenheter) som potensielt kan ha en direkte biologisk effekt i kroppen. I sitt doktorgradsarbeid benyttet Aloysius kyllinghydrolysat produsert av Norilia AS som viste seg å ha gunstige og helsebeskyttende effekter i prekliniske studier, mellom annet betennelsesdemping og redusert kolesterolnivå i blodbanen. De bioaktive peptidene hadde også effekter på fettforbrenningen og fettsyresyntesen i gnagere.

Doktoranden har vist at overvektige mus gitt høyfett-dietter med kyllingpeptider hadde lavere nivå av cytokiner i blodet, noe som tyder på redusert betennelsesreaksjon sammenlignet med mus gitt en kontroll høyfett-diett. Åreforkalkning kan skyldes både økt betennelsesaktivitet og forhøyet lipidstatus i blodbanen. I mus hvor en hadde fjernet ApoE genet, noe som akselerer plakkdannelse og åreforkalkning, fant en at kyllingpeptider reduserte fettavleiring i blodårene, og at dette sannsynligvis var uavhengig av lipidnivå i blodbanen. I normale rotter fôret med en usunn, fettrik diett gav tilsetting av kyllingpeptid i dietten lavere totalt kolesterolnivå i blodet sammenlignet med andre proteinkilder. Dette er også observert tidligere i prekliniske studier på peptider fra fisk. Videre var det interessant å oppdage at en kombinasjon av kyllingpeptid og kyllingolje gav lavere kroppsvekt samtidig som fettforbrenningen i kroppen økte.

Funnene i studien bidrar til en forbedret forståelse av hvordan diettkomponenter kan påvirke overvekt, fedme og metabolske livsstilssykdommer (kardiometabolsk sykdom). Videre kan denne kunnskapen benyttes til å utvikle nye proteintilskudd. I de siste 10 årene har hovedfokuset vært på peptider fra fisk. I dette prosjektet viser doktoranden at også peptider fra kylling har gunstige og helsebeskyttende egenskaper i prekliniske studier.

Doktorgradsprosjektet bidrar dermed til å øke vår kunnskap om hvordan aminosyre- og fettmetabolismen snakker sammen. Videre bidrar prosjektet til ny bærekraftig utvikling av restråstoffer fra industrien.

Bilde: Marianne Skov Markussen

Kontakter

Kontakter

Marianne Skov, PhD

Fagsjef Helse og Ernæring