Amazing Grazing - Bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark

Forskningsprosjektet #Amazing grazing skal bidra til å forstå mer av hva som kan bidra til at både kjøtt- og ull fra sau som beiter i norsk utmark kan få en enda høyere verdi. Prosjektet ledes av Lise Grøva ved NIBIO. Norilia deltar aktivt som prosjektpartner i prosjektet.

Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal man undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren må forholde seg til. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene?

Prosjektet har en varighet på 4 år. Det begynte nå i år, nærmere bestemt 01.05.2021 og skal vare til 30.04.2025. #Amazing grazing er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Over 30 ulike næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull deltar, deriblant Norilia. Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden, vil sikre at kunnskap både deles og formidles. Dette kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og plussprodukter.

Du kan lese mer om prosjektet her (lenke til https://www.nibio.no/prosjekter/amazing-grazing-baerekraftig-kjott-og-ull-fra-sau-som-beiter-i-norsk-utmark)