Med bærekraft i margen: Dette er Norilias strategi

hero-image
Bilde: Sune Eriksen
Om oss

Trygge produkter, sunne råvarer, ansvarlig produksjon, samt omsorg for mennesker og dyr. Dette er løftet vi gir i vår strategi.

Vi har et klart standpunkt: Våre produkter skal være en del av fremtidens løsninger.

– Morten Sollerud, daglig leder i Norilia

Vår viktigste oppgave

I 2023 har Norilia jobbet frem en ny, bredere og enda mer fremtidsrettet strategi. Vi skal jobbe målrettet for å flytte de mest lavverdige produktene vi har oppover i verdipyramiden, og vi skal finne nye bruksområder og markeder for å ta dem i bruk.

– Ressursutnyttelse i seg selv er god bærekraft, men nå skal vi ta det til et nytt nivå, forteller Morten Sollerud, daglig leder i Norilia.

I strategien ligger fokuset på hvordan Norilia skal bli enda bedre, sikre enda tryggere produkter, og skape enda større merverdi. Vi skal bygge konkurransefortrinn på det vi er gode på. På tross av at vi er små i global sammenheng, så er vi store i små nisjer i verdensmarkedet.

I vår iver etter å utnytte råstoffene, må vi dessuten være sikre på at vårt avtrykk fra verdikjeden er så lavt som mulig, og at vi er en ansvarlig leverandør med omsorg for mennesker og dyr

Morten Sollerud, daglig leder i Norilia
Morten Sollerud, daglig leder i Norilia
Bilde: Sune Eriksen

Med bærekraft i DNA-et

Helt siden starten, har vi hatt som oppdrag å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Man kan på mange måter si at bærekraft er en del av vårt DNA. I vår nye strategi tar vi et enda bredere perspektiv på vårt ansvar for miljø og samfunn.

– Norilia skal bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk, slår Sollerud fast.

– Det gjør vi ved å utnytte alle ressursene vi har og skape nye verdier av dem. Vi skal skape produkter verden både har nytte og glede av, fortsetter han.

Vi utnytter alle ressursene våre og skaper nye verdier av dem.
Vi utnytter alle ressursene våre og skaper nye verdier av dem.
Bilde: Sune Eriksen

Ansvarlig produksjon

– Ansvarlig produksjon betyr også å sikre kvaliteten på produktene våre. Høy kvalitet er en forutsetning for oss. Vi jobber hardt med å stadig finne nye måter å sikre denne kvaliteten, sier Sollerud.

Alt vi gjør skal vi måle, dokumentere og rapportere på i henhold til internasjonal standard (GRI).

For å skape mest mulig verdi ut av plussprouktene, forsker vi på hvordan vi kan ta i bruk nye bioprosesser for foredling av lav-verdi råstoff.

Ansvarlig produksjon betyr å sikre kvaliteten på produktene våre.
Ansvarlig produksjon betyr å sikre kvaliteten på produktene våre.
Bilde: Sune Eriksen

Sikre trygge og sunne råvarer og produkter

I Norge produserer vi det som kanskje er verdens reneste og tryggeste mat. Takket være dette, har vi råvarer av en helt unik kvalitet. Dette muliggjør at vi kan produsere trygge og sunne produkter som er etterspurt i godt betalende nisjemarkeder i verden.

– Opprinnelse er viktig, og på mange måter en garanti for hva et produkt er eller ikke er. Derfor ønsker vi å være åpne og ha god kontroll på hele verdikjeden, forteller Sollerud.

I Norilia samordner vi sporing og datafangst hele veien fra gård til sluttkunde. Slik blir det mulig å følge våre produkters reise gjennom hele verdikjeden.

I Norge produserer vi det som kanskje er verdens reneste og tryggeste mat.
I Norge produserer vi det som kanskje er verdens reneste og tryggeste mat.
Bilde: Sune Eriksen

Omsorg for mennesker og dyr

Det er viktig for oss å ta vare på folka våre. Medarbeiderne våre utgjør selve ryggraden i Norilia. Derfor skal vi sikre at vi fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass for dem.

Vi skal også sikre omsorg for dyrene. Norge har tradisjon for godt stell av dyr, og et regelverk som stiller strenge krav. Vi har et kaldt klima, gårdene våre er små og de ligger spredt. Dette bidrar til at husdyrene våre er mindre utsatt for smitte og har en god helsestatus. Antibiotika brukes aldri forebyggende, men kun til behandling av sykdom. Norske gårders antibiotikabruk er av disse grunnene lavest i Europa, og blant de laveste i verden.

Når vi utnytter hele dyret og alle ressursene det gir oss, er ikke det bare god bærekraft, det er også etisk riktig.

– Morten Sollerud, daglig leder i Norilia

Omsorg for mennesker og dyr er med andre ord helt essensielt for oss. For når våre ansatte trives og dyrene har det godt, blir også produktene våre bedre.

Medarbeiderne våre utgjør selve ryggraden i Norilia.
Medarbeiderne våre utgjør selve ryggraden i Norilia.
Bilde: Sune Eriksen

Nært samarbeid med andre

Samarbeid og innovasjon ligger i kjernen av slik vi jobber. For eksempel er forskningsmiljøer og industriaktører helt essensielle for oss, skal vi finne fremtidens løsninger og produkter for fremtidens forbruker.

Av den grunn søker vi ofte etter nye, strategiske samarbeidspartnere som kan tilføre kompetanse, infrastruktur, og ressursene vi trenger for å at vi skal kunne nå våre ambisjoner.

Veien til målet

Vi ser at våre produkter og råvarer har potensiale til å løse flere av fremtidens utfordringer, både innen helse og miljø. For eksempel samarbeider vi med Biovotec som utvikler sårhelingprodukter som kan redusere helingstiden på kompliserte sår. Ikke minst jobber vi iherdig med å utnytte alle våre plussprodukter. Videre følger vi med på utviklingen av alternative proteinkilder og kosttilskudd som kan mette fremtidens stadig økende proteinbehov.

Utfordringene vi vet ligger foran oss, er en stor drivkraft for innovasjonen vår. For å investere i fremtiden har vi derfor etablert Bioco og Revetal som bruker bioprosesser og ny teknologi til foredling av restråstoff.

For å oppfylle målene våre må vi jobbe systematisk. Slik skal vi bevise vår plass som ledende nordisk aktør for best mulig utnyttelse av restråstoff fra egg- og kjøttindustrien.

Vi skal endre måten man ser på restråstoff. En dag vil kanskje indrefileten være plussproduktet.

– Morten Sollerud, daglig leder i Norilia

Kontakter

Kontakt oss

Morten Sollerud

Daglig Leder