Norilia er navet i Norturas økosystem for plussprodukter

hero-image
Bilde: Sune Eriksen

Om lag to tredjedeler av inngående biomasse (levende vekt dyr og egg) på Norturas anlegg blir til kjøtt- og eggprodukter Den siste tredelen – for eksempel huder, skinn, ull, tarmer, innmat, bein og eggeskall – utgjør det vi i Norilia kaller for plussprodukter. Dette er råstoff som, håndtert riktig, representerer et pluss både for bonden, for kunden og for Norilia.

Norilia styrer varestrømmen av plussprodukter

Nortura har etablert et helt økosystem av datterselskaper som kan ta imot, videreforedle og selge disse plussproduktene for å sikre at ressursene utnyttes og skaper verdier for den norske bonden. Norilia er navnet i dette økosystemet. Vi er bindeleddet mellom Nortura og markedet, og styrer varestrømmen av plussprodukter slik at de blir brukt på best mulig måte. Slik skapes produkter verden har nytte og glede av. På årsbasis utgjør volumet rundt 150 000 tonn, og om lag 70 prosent selges på det internasjonale markedet.

Slik fungerer økosystemet som foredler og utnytter plussproduktene fra Norturas kjøtt- og egg-virksomhet:
Slik fungerer økosystemet som foredler og utnytter plussproduktene fra Norturas kjøtt- og egg-virksomhet:

Norilia har 70 års erfaring

I 70 år har Norilia jobbet med å skape verdier med og av plussproduktene. Allerede på begynnelsen av 1950-tallet ble det etablert avdelinger for å håndtere huder, skinn og ull i det som den gang het Norges Kjøtt- og Fleskesentral, og som i dag er Nortura. På begynnelsen av 2000-tallet ble Norilia skilt ut som eget selskap, men erfaringen og kompetansen har vi med oss.

Norilia drifter tre anlegg som tar imot, klassifiserer, kvalitetssikrer og klargjør plussprodukter for markedet; ullstasjon, ett hud-anlegg og et tarm-anlegg. Mange av plussproduktene går direkte fra slakterianlegg til kundene. Norilia styrer hvilke produkter som tas opp og til hvilket marked det skal, og sikrer at råstoffet leveres med den kvalitet som kreves.

Et viktig bidrag til økt bærekraft

Alle plussproduktene fra Nortura blir utnyttet og går inn i nye sirkulære varestrømmer. God ressursutnyttelse er en viktig bidragsyter til økt bærekraft, og Norilia er dermed en viktig brikke i Norturas bærekraftsarbeid. Les mer om Nortura sitt arbeid og Norilias rolle i Norturas bærekraftsrapport.

Innovasjon, produktutvikling og forskning

Norilia jobber kontinuerlig med å finne nye markeder og bruksområder, sikre kvalitet og sørge for en effektiv varestrømshåndtering. Vi legger stor vekt på forskning og innovasjon, og er involvert i en rekke forskningsprosjekter. Flere av disse har som mål å utvikle nye bioprosesser og bioteknologi som kan foredle råstoffet til nye, bærekraftige ingredienser. Arbeidet har blant annet resultert i etableringen av selskapet Bioco og foredlingsanlegget Nortura Revetal, som er våre nyeste tilskudd i økosystemet.