Vår forpliktelse til kvalitet

Optimal ernæring er avgjørende for våre kjæledyrs helse. Norilias råvarer og ingredienser til dyrefôr er godkjent etter de samme høye kvalitetskravene som settes til maten vi mennesker spiser. Dette får vi til gjennom tett samarbeid med våre råvareleverandører, unike foredlingsprosesser og en organisasjon der det fokuseres på kvalitet i alle ledd.

Bilde: Sune Eriksen

Rene råvarer

Råvarene vi benytter, kommer fra norske gårder. Norsk dyrehold er blant de beste i verden. Norge produserer kanskje verdens reneste og tryggeste mat. Det kreves godkjenning fra veterinær i produksjonen. Dette innebærer at alle våre ingredienser til dyrefôr er matvaregodkjente av Mattilsynet.

Ingredienser bygget på kompetanse

For å klare å ta ut det fulle potensialet som ligger i våre råvarer og ingredienser, har vi samarbeidet med forsknings-, utdannings- og industripartnere for å utvikle nye prosesser og teknologier som hjelper oss å skape unike ingredienser. Disse ingrediensene har egenskaper som bidrar til å gi våre kjæledyr de næringsstoffene de trenger. Høy kvalitet på råvarene og en organisasjon der hver enkelt medarbeider har fokus på kvalitet, sikrer høy kvalitet på våre ingredienser.

Våre ingredienser fra fjørfe er produsert hos Bioco, og våre ingredienser fra egg er produsert på Nortura Revetal - begge to anlegg er sertifisert etter BRC (British Retail Council) Global Standard. Norilia er sertifisert etter ISO 9001:2015 kvalitetsstandarder.

Kontakter

Kontakter

Øystein Danielsen

Leder Ingredienser