Svanemerket

Norilias vaskede ull er godkjent for Miljømerket Svanen, det offisielle nordiske miljømerket, introdusert av Nordisk Ministerråd.

Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn, som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Et viktig skritt mot denne visjonen er at vi alle, med hjelp fra miljømerking, velger de mest miljøvennlige produktene.


Svanemerkets logo dokumenterer at et produkt er et godt miljøvalg. Svanemerket er tilgjengelig for rundt 60 produktgrupper hvor man opplever at miljømerking er nødvendig og har postitiv virkning. I dag finner vi Svanemerket innenfor et bredt spekter av produktgrupper, fra oppvaskmiddel til møbler og hoteller.


Svanemerket utfører grundige revisjoner. Ved å benytte ulike metoder, som å bruke prøver fra uavhengige laboratorier, sertifikater og kontrollbesøk, sikrer man at produkter tilfredsstiller kriteriene satt for kategorien.


Du kan lese mer om Miljømerket Svanen her