Høykvalitets råvarer til dyremat

Norilia leverer plussprodukter fra alle typer dyreslag til produksjon av dyremat. Norge produserer kanskje verdens reneste og tryggeste mat, og det gjør at norske råvarer til dyremat også er svært ettertraktet i markedet. Råvarene følger de samme strenge kvalitetskontrollene og hygienerutinene som gjelder for mat til mennesker. Vi leverer 80 % av råvarene ferske.

Rene og trygge råvarer

Norge produserer kanskje verdens reneste og tryggeste mat. Norge har en del naturgitte fordeler som bidrar til at husdyrene er mindre utsatt for smitte. Klimaet er kaldt, gårdene er små og ligger spredt. Det legges stor vekt på forebyggende helsearbeid. Dyrehelsen i Norge er svært god, og bruken av antibiotika er minimal. Smittsomme sykdommer er sanert eller holdt utenfor landet. Det er ikke lov med genmodifiserte ingredienser i fôr eller å bruke produksjonsfremmende hormoner. Det er omfattende hygienerutiner og smittekontroll både på gården og på slakteriet.


Retningslinjene for den ernæringsmessige sammensetningen og kvaliteten på dyremat er strenge. For å produsere råvarer til dyremat må man følge de samme strenge kvalitetskontrollene og hygienerutinene som gjelder for mat til mennesker.

Samarbeid bakover i verdikjeden og fokus på kvalitet

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. Nortura er en av Norges største matprodusenter og markedsleder for kjøtt- og eggprodukter i det norske markedet. Tett samarbeid med Norturas slakterier og fokus på kvalitet hos den enkelte ansatte gjennom alle ledd og prosesser, er nøkkelen til den høye kvaliteten i norske råvarer.

Bilde: Sune Eriksen

Plussprodukter et pluss i dyremat

Norilia leverer plussprodukter fra alle typer dyreslag til produksjon av dyremat. Vanlige råvarer til dyremat er blant annet kyllingkrås, innmat fra rein, spiserør, penis og testikler fra storfe, hale og svor fra gris og innmat fra lam. Norilia er en fleksibel leverandør og oppfyller spesialbestillinger fra kunder så langt det er mulig.

Ferske produkter også tilgjengelig for eksport

Det er stor etterspørsel etter innmat fra norske lam fra utenlandske kunder. Norilia leverer nå ferske plussprodukter fra lam i slaktesesongen på høsten, både til norske kunder og til eksport. Takket være vårt gode samarbeid med slakteriene, klarer vi nå å levere så mye som 80 % av råvarene ferske.

Kontakter

Kontakter

Sigurdur Johannesson

Leder Nutri