Ullstasjonene

Nortura har 7 ullstasjoner i helårsdrift. I tillegg klassifiseres det ull på enkelte slakterier i sesongen. Til sammen leveres og klassifiseres det ca. 3000 tonn ull til konsernet i løpet av året. Ullstasjonene ligger spredt geografisk over hele Norge, og varierer i størrelse fra 250 til 1000 tonn pr år.

Det er medlemsavdelingene i Nortura som har ansvar for faglig oppfølging og rådgivning når det gjelder ull. Det er også Nortura som avregner ulla mot produsent. Mange ullstasjoner tilbyr imidlertid egne kurs i ullbehandling, og stiller også opp på medlemsmøter eller møter i sau og geitalslag etter behov. Fagtjenesten for Ull kan også bistå med faglig kompetanse og brosjyrer om ull og ullbehandling.

Det er mulig å få kjøpt små kvanta med ull fra ullstasjonene. Ta direkte kontakt med nærmeste ullstasjonen.

Kontaktpersoner for området ull finner du i denne lenken.