Hopp til innhold

Hvordan bedre ulloppgjøret

Hvordan bedre ulloppgjøret

Sjef for ullstasjonen på Gol, Stein Terje Moen, minner om disse viktige tiltakene for å ta vare på ullkvaliteten:

 Det er mye å tjene på å ivareta ullkvaliteten. Dessverre er det mange som gjør unødvendige feil som ødelegger kvaliteten på ulla, og dermed reduserer størrelsen på ulloppgjøret. Med priser som varierer fra 0 til 60 kr/kg vil konsekvensene på oppgjøret av og til være store. En annen side av saken er at korrekt behandlet ull bidrar til en mer effektiv drift av ullstasjonene. En kvalitetsøkning av ulla gjør også at prisene som oppnås på verdensmarkedet øker. Dette bidrar til høyere oppgjørspriser.

Norilia har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse for saueklipping som hjelp i arbeidet med å sikre ullkvalitet, skinnkvalitet, dyrevelferd og gode arbeidsforhold for både bonde og saueklipper.

Her kan du lese arbeidsbeskrivelse for saueklipping.

En god samhandling mellom bonde og klipper er en forutsetning for å oppnå et godt resultat. Brosjyren skisserer hva som er bondens og hva som er klipperens ansvar under klippingen. For å kvalitetssikre prosessen kan det være en god idé å gå gjennom brosjyren sammen før man starter klippingen. Brosjyren har også en engelsk oversettelse som gjør kommunikasjonen med utenlandske klippere enklere. Det er mye å tjene for bonden på å ha riktig fokus under klippeprosessen. I tillegg til å sikre best mulig ull- og skinnkvalitet vil han kunne oppnå 0,60 kr/kg i god ullbehandling ved levering til Norilia/Nortura sine ullstasjoner.

Vi anbefaler også alle å lese informasjonsheftet om ullhåndtering utgitt av Fagtjenesten for Ull, Animalia. Bestilling skjer ved å sende en e-post til sissel.berntsen@animalia.no

De viktigste tingene å tenke på er:

HOLD ULLA REIN

Pass på at det ikke kommer høy eller anna rusk i ulla mens den er på sauen. Pass også på at ulla ikke blir tilskitna.

KLIPP TIL RETT TID

For de fleste vil det være riktig å klippe både høst og vår.

LA ULLA TØRKE

Klipp når ulla er tørr på sauen. Må du likevel klippe våt sau, må ulla tørkes for den blir pakka. Våt ull tåler ikke lagring, den blir misfarget og taper spenst, farge og glans.  

REN OG RYDDIG KLIPPEPLASS

Klippeplassen må være såpass romslig at det er plass til å skille ulltypene. Klippeplassen må holdes ren og ryddig slik at det ikke kommer rusk i ulla eller skjemmende ulldotter i god ull. Bruk godt med lys på klippeplassen. 

SE OVER SAUEN FØR KLIPPING

Merkemaling og borrer må klippes bort, og høy og annet rusk må plukkes bort mens ulla sitter på sauen.

VÆR NØYE MED ULLSORTERINGEN

For å få et godt ulloppgjør er det helt avgjørende at bukull, lårull og haleull holdes borte fra fellen. Legg urinbrent ull i en sekk for seg selv.

HOLD HVIT OG PIGMENTERT ULL ATSKILT

Hold pigmentert ull skilt fra hvit ull. Hvit ull som er iblanda farga hår må klassifiseres som pigmentert ull. Et bra tips er å klippe svarte sauer til slutt, slik at du ikke får fargede ullhår i de hvite fellene.

PAKK ULLA SKIKKELIG

Bruk papirsekker til å pakke ulla i og legg et papirark mellom hver fell i sekken. Skill også mellom rein og misfarga frasortert ull. Sekken må snøres igjen på toppen, men man må ikke bruke ståltråd.

MER SEKKENE GODT

Skriv leverandørnummer (5-siffer) og antall sekker levert på hver enkelt sekk. Skriv også navn og adresse til eieren på noen av sekkene.

LAGRING

Ull må lagres tørt.