Produsentbetingelser

Priser og betingelser på ull endres som regel en gang i året, ved starten av ullåret (1. september). Prisene fastsettes på grunnlag av priser på utestående kontrakter, forventninger til prisutvikling, samt avsetninger for kostnader til drift og administrasjon. Hvis forutsetningene for prisfastsettelsen fra 1. september har endret seg vesentlig, gjøres det en prisendring 1. november og 1. februar.

Norilia jobber til enhver tid med å forbedre og effektivisere drift og administrasjon for kunne gi en best mulig oppgjørspris. Også kvalitetssikring er viktig for å kunne tilby våre kunder et best mulig produkt. Prisstrukturen gjenspeiler hva markedet er villig til å betale for den norske ulla.

Betingelsene til lag som organiserer inntransport for Nortura sine ullstasjoner er beskrevet i avtale mellom Norilia BA og NSG nedenfor. I avtalen er også listet opp krav som Norilia stiller for at laget skal motta full godtgjørelse.