Hopp til innhold

Produksjon av ull i Norge

Produksjon av ull i Norge

Årlig blir det produsert over 4.000 tonn ull i Norge og Norilia håndterer drøyt ¾ av dette volumet

I Norge finnes det i dag over 14.200 saueprodusenter, fordelt over hele landet. De fleste produsenter har besetninger bestående av mellom 50 og 150 voksne søyer, men noen besetninger er mindre og en del er også større. Til sammen er det i Norge nærmere 900.000 vinterfora dyr, og i løpet av våren fødes det nærmere 1.500.000 lam.

Saueholdet er i utstrakt grad basert på bruk av utmarksbeiter og egenproduksjon av fôr. Det er stort fokus på dyrehelse og dyrevelferd og både antibiotikabruk og kjemikaliebruk i Norge ligger svært lavt.  

Årlig produseres det i Norge over 4.000 tonn ull. Norge er klart størst blant de nordiske landene på produksjon av ull. Norilia samarbeider tett med lokallagene til Sau og Geit om innsamling for ull, noe som sikrer at alle produsenter over hele landet har anledning til å levere inn ull.