Hopp til innhold

Klassifisering av ull

Klassifisering av ull

Klassifisering av ull skjer av fagfolk med utgangspunkt i Norsk Ullstandard. I tillegg gjøres det spesialsorteringer

Norilia mottar og klassifiserer rundt ¾ av all norsk ull. Vi har 8 ullstasjoner spredt geografisk over hele landet, syv av disse er i helårsdrift.

All ull blir klassifisert i henhold til Norsk Ullstandard som består av 16 ulike kvalitetsklasser. Hovedklassene er:

Kvalitetstype A: Helårsull av crossbredtype

Kvalitetstype B: Vårull av crossbred- og spæltype

Kvalitetstype C: Høstull av crossbredtype

Kvalitetstype F: Høstull av spæltype

Kvalitetstype G: Filtret ull og svært grov ull

Kvalitetstype V: Ull med vegetabiler

Kvalitetstype H: Frasortert ull

I tillegg vurderes fiberlengde, fibertykkelse, krusning/spenst, marginnhold, innhold av dyrehår, glans, farge, filting og hvor ren ulla er.

Her kan du laste ned Norsk Ullstandard:

I tillegg gjør Norilia spesialsorteringer, for eksempel av lammeull, og også andre spesialsorteringer på bestilling fra kunder.

For å kunne klassifisere ull må man ha bestått skriftlig og praktisk eksamen i ullklassifisering. Opplæring foregår under tilsyn av en erfaren klassifisør. Før man kan gå opp til eksamen må man ha klassifisert ull i alle årets sesonger. Det er Animalia, Fagtjenesten for Ull som godkjenner nye ullklassifisører. Det er også Fagtjenesten for Ull som kontrollerer at kravene i Ullstandarden til enhver tid følges av ullstasjonene. Dette gjøres gjennom jevnlige kontroller.