Hvordan bedre ullkvaliteten

Det er mye å tjene på å ivareta ullkvaliteten og følge ullbehandlingsreglene. Ulla er derfor et viktig bidrag for å sikre en god økonomi i saueholdet. Dessverre er det mange som gjør unødvendige feil som ødelegger kvaliteten på ulla, og dermed reduserer størrelsen på ulloppgjøret. Med priser som varierer fra 1-2 til 50 kr/kg vil konsekvensene på oppgjøret av og til være store. En annen side av saken er at korrekt behandlet ull bidrar til en mer effektiv drift av ullstasjonene.

En kvalitetsøkning av ulla gjør også at prisene som oppnåes på verdensmarkedet øker. Dette bidrar til høyere oppgjørspriser.

Det er lønnsomt å ta vare på ulla!