Hopp til innhold

Få hjelp av ullavregningen til å bedre ulloppgjøret

Få hjelp av ullavregningen til å bedre ulloppgjøret

For saueprodusenter som ønsker å bedre ulloppgjøret er en gjennomgang av ullavregningen et godt utgangspunkt. Her gis det tilbakemelding om kvalitetsfeil ved ulla. Det kan bety mange ekstra ullkroner å gjøre tiltak på bakgrunn av denne tilbakemeldingen.

Etter at et parti er klassifisert gjør klassifisøren en vurdering av hele partiet og bruker anmerkningskoder til å gi kommentarer på ullavregningen. Det er utviklet et felles kommentarsett for hele Norilia/Nortura. Per i dag har klassifisørene nærmere 70 kommentarer som kan benyttes, noe som gir mulighet til å gi en svært konkret tilbakemelding.

En nærmere sjekk av kommentarene vil gi en god pekepinn på hva du kan gjøre for å bedre ulloppgjøret.

Ullstasjonene og rådgiverne i Nortura kan nå tilby en unik tjeneste for lag som leverer ull til Nortura sine ullstasjoner. Det kan kjøres ut statistikk over alle medlemmene i laget som både viser det samlede oppgjøret, samt hvor mange som har fått ulike kommentarer på avregningen. Man vil dermed kunne gi en mer målrettet tilbakemelding i forhold til tiltak laget bør iverksette for å øke verdien av ulla. Både lokal ullstasjon og medlemsavdeling vil kunne være behjelpelig med å arrangere ullbehandlingskurs hvis man ønsker "påfyll av ullkompetanse".