Tillegg for høstull

1. januar 2003 ble det innført kompensasjonsordning for høstull avregnet etter 1. januar. Høstull som klassifiseres etter 1. januar får et pristillegg. Jo lenger man må vente, jo høyere kompensasjon får man. Produsenter som etter avtale med ullstasjonene, leverer høst- og vårull samtidig, må merke ullsekkene med hva som er høst- og hva som er vårull. Kompensasjon gis ikke på slakteriull.

HØSTULLKOMPENSASJON VÅREN 2012
     
INTERVALL   SATS
Høstull avregnet uke 1-4 –  pristillegg på 0,10 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 5-6 –  pristillegg på 0,20 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 7-8 –  pristillegg på 0,30 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 9-10 –  pristillegg på 0,40 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 11-12 –  pristillegg på 0,50 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 13-14 –  pristillegg på 0,60 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 15-16 –  pristillegg på 0,70 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 17-18 –  pristillegg på 0,80 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 19-20 –  pristillegg på 0,90 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 21-22 –  pristillegg på 1,00 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 23-32 –  pristillegg på 1,10 kr/kg avregnet ull
Høstull avregnet uke 32-52  –  pristillegg på 0,00 kr/kg avregnet ull