Tilknyttede selskaper

 

Scapo som kjøper huder i Norden, Baltikum, Polen og selger hudene internasjonalt i samarbeid med Norilia. Selskapet eies 85 % av Norilia og har forretningsadresse i Lund.

 

Wahl Process Systems (WPS) som jobber med enzymatisk hydrolyse og hvor Norilia har 100 % eierandel.

 

Norskinn, som kjøper huder, skinn og ull fra KLF slakterier og selger dem gjennom Norilia. Selskapet eies 34 % av Norilia og 66 % av KLF slakteriene. Selskapet har forretningsadresse i Horten.