Tarm norsk marked

Tarm norsk marked importerer og selger tarmer. Det omsettes mest importerte naturtarmer. Svinetarmene kommer i hovedsak fra Europa og Kina. Fåretarmen kommer fra Midtøsten, Kina, Australia og New Zealand. Hovedkunden er Nortura. Tarm norsk marked kjøper inn, mellomlagrer, foretar varekontroll og har ansvaret for klargjøring og salg av naturtarmer.