Norsk tarm eksport

"Norsk tarm eksport" har som oppgave å legge til rette for lønnsomt opptak av norske tarmer, gjennom eksport til aktuelle markeder

Pr i dag er det kun fåretarm som taes vare på og vi kan tilby to kvaliteter:

  • Original fåretarm, slimet fra ferske tarmer.
  • Original fåretarm, slimet fra saltede tarmer.

"Norsk tarm eksport" eksporterer all tarm som kommer fra konsernets slakterier. Fåretarm sendes ferske eller saltede fra småfeslakteriene til tarmrenseriet ved Nortura Forus, som på leiebasis står for rensing/salting/pakking av denne tarmen.