Tarm

Norilia har to avdelinger som har ansvar for tarm. Den ene avdelingen "Norsk tarm eksport" eksporterer tarm fra konsernets slakterier.

Den andre avdelingen "Tarm norsk marked" importerer naturtarm for videresalg, hovedsaklig til Nortura. Avdelingen kjøper inn, mellomlagrer, foretar varekontroll og har ansvaret for klargjøring og salg av naturtarmer.